Norske flyselskaper vil ha munnbind på alle om bord

NHO Luftfart mener at det beste smittevern-tiltaket på fly er bruk av ansiktsmaske for ansatte og reisende. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Norske flyselskaper mener at et påbud om å bruke munnbind om bord på fly vil være et mer hensiktsmessig smittevern-tiltak enn den løsningen norske helsemyndigheter har bestemt seg for.

I Norge sier den nye smittevern-veiviseren fra Folkehelseinstituttet (FHI) at det beste tiltaket for å hindre smitte om bord på fly er å blokkere alle midtsetene om bord. Dette for å hindre at passasjerene sitter for tett. FHI vil ikke anbefale påbud om bruk av ansiktsmaske.

Dette er en holdning som bransjeorganisasjonen NHO Luftfart, som representerer norske flyselskap, er helt uenig i. Den viser til at andre land i Europa i stedet har valgt bruk av maske som det mest hensiktsmessige tiltak. Dette synspunktet deles også av luftfartens internasjonale organisasjon, International Air Transport Association (IATA). Den valgte tirsdag å gå ut med munnbind-anbefaling.

Godt smittevern

– I Norge har myndighetene lagt seg på at midtsete skal blokkeres for bruk, noe de fleste andre land i Europa så langt ikke har gjort. Munnbind lar seg enkelt implementere, og utgjør i følge fagfolk i IATA et godt smittebegrensende tiltak, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, til flysmart24.

Han mener at valget norske myndigheter har gjort ikke er det beste smittevern-tiltaket. Næringen er i dag nærmest lammet av den smellen den har fått som følge av korona-krisen. Så å si alle fly som normalt trafikkerer norsk luftrom, står på bakken. Markedet forsvant så å si over natten.

Det var i forrige uke FHI kom med sin anbefaling om smittevern-tiltak på fly. FHI gikk da inn for en ordning der ett av tre seter om bord skal være tomt, ved at det ikke skal sitte passasjerer i midtsetene.

Vanskelig å bygge opp

Dette er en anbefaling som vil gjøre jobben med å bygge opp igjen norsk luftfart med et normalt flytilbud mye vanskeligere, ifølge NHO:

– Blokkering av midtsete koster selvfølgelig mye for bransjen: Det gjør det vanskelig å bygge opp igjen en normal kommersiell virksomhet, mener Lothe.

Flybransjen frykter reduserte inntekter som følge av at de ikke kan selge alle setene om bord.

Liten risiko

NHO Luftfart mener, i likhet med IATA, at risikoen for overføring av smitte om bord på fly er liten. Innføring av ansiktsmasker for passasjerer og mannskap vil redusere denne risikoen ytterligere. Samtidig unngår man de dramatiske kostnadsøkningene på flyreiser som tiltak for sosial distansering om bord vil medføre.

Torbjørn Lothe. Foto: NHO Luftfart

– Vi må komme frem til en løsning som gir passasjerene tillit til at det å fly er sikkert, samtidig som vi holder kostnadene nede, mener Alexandre de Juniac. Han er IATAs generaldirektør og administrerende direktør, og var tidligere konsernsjef for de sammenslåtte flyselskapene Air France og KLM.

IATA fraråder blokkering av midtseter. Den mener at mener at munnbind, i tillegg til flere andre tiltak, vil være det mest effektive. Organisasjonen nevner tiltak som å skille passasjerene bedre ved ombord- og ilandstigning, temperatursjekk av passasjerene, begrenset bevegelsesfrihet under flyturen og forenklet serveringstilbud.

Grundig renhold

Organisasjonen mener at årsaken til at det er oppdaget så få smittetilfeller i forbindelse med flyving er flere:

Passasjerene sitter ikke med ansiktene mot hverandre, og flysetene er også en barriere for smitteoverføring. Dessuten pumpes det inn frisk luft i kabinen hele tiden fra tak til gulv, og gjør at overføring av dråpesmitte minimal.

I tillegg nevner IATA krav om hyppigere renhold av flykabinene. Det er et tiltak som blant andre SAS allerede har innført. Flyselskapet foretar normalt en grundig rengjøring av flykabinene hver uke. Nå skjer dette hver eneste dag.