Var krisetiltak – nå vil de fjerne avgiften på fly for godt

Krisen er for stor både Norwegian og SAS på grunn av korona-pandemien. Nå vil de fjerne passasjeravgiften for godt. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da korona-krisen lammet norsk luftfart i midten av mars, grep regjeringen inn og fjernet midlertidig den strekt kritiserte passasjeravgiften på fly. Nå vil NHO Luftfart ha denne avgiften bort – for godt.

NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfarts-virksomheter i Norge. Den ser nå er mulighet til å bli kvitt den omstridte avgiften, som ble innført på flyreiser i Norge og til utlandet i 2015 som følge av et budsjettforlik i Stortinget.

Da korona-pandemien satte mesteparten av flyene på bakken i mars var passasjeravgiften blant de som ble fjernet. Det skjedde med tilbakevirkende kraft som et ledd i tiltakspakken overfor norsk luftfart, fra 1. januar til 31. oktober.

Vil ha den bort

Det er ikke nok, mener administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart:

– Vi mener at flypassasjeravgiften bør fjernes for en lengre periode enn ut oktober. Den må bort, gjerne for godt, sier Lothe til flysmart24.

Han viser til at situasjonen for luftfarten var en helt annen da avgiften ble innført:

– Denne avgiften ble innført nærmest som en konjunkturavgift, i en periode med god vekst i flytrafikken. Nå er situasjonen den stikk motsatte. Det er behov for tiltak for å bygge opp igjen en virksomhet av stor samfunnsmessig betydning, sier Lothe.

La ned Rygge

Innføringen av avgiften fikk dramatiske konsekvenser for norsk luftfart. Avgiften var den direkte årsaken til at Rynaiar la ned sin base på Moss Lufthavn Rygge, og som førte til at den sivile driften av lufthavnen ble lagt ned. Uten Ryanair ble den ulønnsom.

Lothe sier at NHO har tatt saken opp med myndighetene i håp om å få gjennomslag for å fjerne avgiften:

– Vi håper de forstår nødvendigheten av tiltak som fremmer gjenoppbygging av norsk luftfart, sier Lothe.

I Finansdepartementet er man ikke innstilt på å komme luftfarten i møte og forlenge perioden med fritak eller droppe avgiften helt:

Midlertidig fritak

– Tiltaket er ment som en midlertidig lettelse for flyselskapene under utbruddet av koronaviruset. Fra 1. november 2020 vil flyginger igjen være avgiftsbelagt i tråd med Stortingets vedtak om flypassasjeravgift for budsjettåret 2020, opplyser Helene Megaard som er senior kommunikasjonsrådgiver i departementet.

Hun sier at inntektene – provenyet – fra denne avgiften i 2019 utgjorde 1,9 milliarder kroner. For 2020 var det lagt opp til noenlunde samme sum, men med et tap i år på grunn av tiltakene med fritak på 1,5 milliarder kroner.

Belastning

Avgiften er i dag på 76 kroner for en reise innen Europa, mens den for en internasjonal flyving er på 204 kroner.

Av konkurransemessige hensyn har flyselskapene ikke mulighet til å plusse hele denne avgiften på prisen for flybilletter, men ta deler av den over egne driftsbudsjetter. Defor har avgiften blitt en økonomisk ekstra belastning for selskapene, som har slitt med lønnsomhet i mange år.