Hevder reiserådet er laget for å verne norsk økonomi

Her, i avgangshallen på Oslo Lufthavn, skulle det ha kokt av aktivitet. Nå er det lang mellom passasjerene. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Påstandene om at norske myndigheter har skreddersydd et reiseråd for å skjerme norsk næringsliv og ikke er basert på kun smittehensyn, florerer på sosiale medier. Mens land etter land i EU åpner opp for utenlandske turister, står regjeringen fast på å advare nordmenn mot ferie i utlandet i år.

Det norske reiserådet ligger fast, og nordmenn flest vegrer seg mot å trosse det. En viktig årsak er at reiseforsikringen da ikke vil gjelde for de aller fleste. Vi er i praksis forhindret fra å reise utenlands på ferie, unntatt til Danmark, så lenge det gjeldende rådet består.

Derfor forsetter også spørsmålene å komme: Hvorfor er det norske reiserådet gyldig til akkurat 20. august – tre dager etter at skolenes sommerferie er slutt? Er datoen satt ut fra smittehensyn, eller er det for å få nordmenn til å bruke feriepengene sine i eget land og «smøre» norsk økonomi som har vært skadelidende med store korona-utgifter?

Mindre smitte enn Norge

Disse spørsmålene ble for noen dager siden også reist av legen og forretningsmannen Fedon Lindberg i et innlegg i VG. Der fremmer han spørsmålet om hvorfor Hellas, som har hatt langt mindre smitte enn Norge og som ville ha trukket til seg mange nordmenn i sommer, fortsatt er et land UD advarer mot å besøke.

– Hvilke kriterier baserer den norske regjeringen sine reiseråd på i forhold til covid-19? Er det smittevern eller økonomi og proteksjonisme for å beskytte norsk reiseliv? Hvorfor åpning til og fra Danmark og ikke Hellas? spør Lindberg som mener at det passer norsk økonomi godt å åpne mot Danmark slik at dansker kan feriere i Norge.

Flysmart24 har bedt Helsedepartementet redegjøre for hvilke smittefaglige vurderinger som ligger bak det norske reiserådet, der også land som har hatt mindre smitteomfang enn Norge fortsatt blir advart mot. Det gjelder bl.a. populære ferieland som Hellas og Kroatia. Departementet svarer ikke på spørsmålene men henviser til Utenriksdepartementet.

Avviser økonomiske hensyn

Det er UD som utarbeider de norske reiserådene. Der avviser kommunikasjonsrådgiver Siri S. Svendsen alle påstander om at er andre forhold enn smittesituasjonen som styrer det norske reiserådet. Det gjeldende rådet advarer nordmenn mot å reise til alle utland, unntatt Danmark, frem til 20. august.

– UD gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. UD vurderer utelukkende konsulære forhold i forbindelse med fastsettelse av reiseråd. Andre forhold, som økonomi eller forsikring, er ikke en del av disse vurderingene, skriver Svendsen i et svar til flysmart24.

Hun skriver videre at da reiserådet, som frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til hele verden ble innført 14. mars, var dette et ekstraordinært tiltak for å beskytte liv og helse.

Mange forhold

– Utenriksdepartementet har reiserådet til nøye og fortløpende vurdering, i nært samarbeid med blant annet helse- og justismyndighetene. En endring i reiserådet vil kreve en revidert helhetsvurdering av situasjonen, noe som blant annet inkluderer smittesituasjonen, reiserestriksjoner og enighet om gjensidig åpning mellom land, skriver hun.

Det var på grunnlag av smittevernsfaglige vurderinger at Norge og Danmark avtalte at karanteneregler og innreiserestriksjoner skal opphøre fra og med 15. juni.

– Som følge av dette har UD unntatt Danmark fra det globale reiserådet fra og med samme dag. Det jobbes med tilsvarende avtaler med de andre nordiske landene. Det vil komme mer informasjon om dette innen 15. juni. 20. juli vil vi gjøre tilsvarende vurdering for nærliggende europeiske land, skriver Svendsen.