Korona-testing på Oslo Lufthavn i slutten av uken

På Oslo Lufthavn er det flere smitte-tiltak for de som reiser. Nå kommer et test-senter for de som ankommer. Foto: Knut-Erik Mikalsen

I slutten av denne uken vil muligheten for å korona-teste ankommende passasjerer på Oslo Lufthavn komme i gang.

Det er Ullensaker kommune som står bak det nye prosjektet, i samarbeid med Helsedirektoratet og Avinor. Et tilsvarende senter ble åpnet på Bergen Lufthavn Flesland i helgen. Også på Sola i Stavanger er det et slikt tilbud.

Frivillig

Med det nye testsenteret skal det bli mulig å sjekke alle ankommende passasjerer fra utlandet til landets hovedflyplass for covid-19 smitte. Dette vil bli et frivillig tilbud, i motsetning til covid-19 testene som andre land har innført for folk som kommer inn i landet.

– Ja, vi vil følge Folkehelseinstituttet sine nyeste anbefalinger slik at den enkelte som mistenker å være utsatt for koronasmitte, kan få teste seg, sier rådmann Rune Hallingstad i Ullensaker til flysmart24.

Han sier at det er mange detaljer rundt det nye senteret som ikke er klart ennå, men forsikrer at mer informasjon skal bli gitt til publikum før senteret åpner. Bl.a. er det ikke avgjort hvor stor kapasitet testtilbudet skal ha. Hallingstad satser på at åpningen skal kunne skje i slutten av inneværende uke.

– Hvorfor har ikke teststasjonen kommet opp før?

– Slik situasjonen har vært fram til den siste uken med gjeldene testkriterier, har Ullensaker kommune hatt god kapasitet til å tilby test- og legekonsultasjon ved Jessheim legevakt for de reisene som har hatt behov for det, sier Hallingstad.

Krevende

Han viser til at smittevernansvaret for OSL ligger til Ullensaker kommune.

– Landets hovedflyplass er også et nasjonalt anliggende. Ullensaker kommunes størrelse og ressurssituasjon tilsier at sentrale myndigheter må bidra inn i et så krevende opplegg som en teststasjon for alle reisende ved landets hovedflyplass er.  Ullensaker kommune er derfor nå i prosessen med å planlegge og forberede teststasjoner ved OSL, sier Hallingstad.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil testingen følge de nye anbefalingene som kom nylig, og være mulig for alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19.

Man anbefaler covid-19-testing for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på sykdom. Dessuten for alle som kan ha blitt smittet, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles