Piloter slår alarm: For dårlig smittevern på flyplassene

Avinor får sterk kritikk av Pilotforbundet for dårlig smittevern-tiltak, bl.a. i publikumsområdene. Foto: Avinor

Piloter organisert i det største forbundet for flyvere i Norge, Pilotforbundet, slår nå alarm. De kritiserer dårlig flyplass-renhold, sviktende smittevern på flyplassene og at det ikke er innført munnbindpåbud ved opphold på flyplassene.

Forbundet frykter at det skal skje en smitteoppblomstring på lufthavnene, og at det igjen skal virke ødeleggende for gjenoppbyggingen av luftfarten.

Avinor svarer med at de har fulgt alle anbefalinger fra myndighetene, men at de vil ta med seg pilotenes kritikk i det videre arbeidet med smittevern.

Forbauset

Parat-forbundets leder, Oddbjørn Ketil Holsether, mener situasjonen nå har blitt så alvorlig at forbundet har sendt en bekymringsmelding til Avinor, Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet.

Forbundet uttrykker forbauselse over at Avinor ikke har sørget for å sette inn ressurser for å sikre bedre renhold og smitterutiner, og advarer mot å drive med en form for økonomisk innsparing som medvirker til å øke smittefaren både for publikum og ansatte.

Holsether skriver at forbundet krever at Avinor umiddelbart setter i verk bedre rutiner for vask av toaletter, passasjerområder og kontaktflater. Det er også viktig, mener forbundet, å sette inn flere ansatte i sikkerhetskontrollen for å hindre at passasjerene blir stående for tett i køene slik at 1-metersregelen blir brutt.

Advarer mot sparing

– Behovet for reduserte kostnader som følge av passasjersvikt er ikke forenlig med godt smittevern. Passasjerene står tett i tett i sikkerhetskontrollen og ved bagasjebåndene, uten å ha på seg munnbind. Vi har også til gode å se at plastkasser i sikkerhetskontrollen blir hyppig desinfisert mellom passasjerene, skriver Holsether.

Han skriver at forbundet regelmessig får tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever sviktende smittevern.

Holsether stiller seg også undrende til at Avinor ikke har fulgt opp anbefalingen fra det europeiske luftfartstilsynet EASA, som oppfordrer til bruk av munnbind på flyplassene.

Dette er et pålegg som er fulgt opp både i Sverige og Danmark, men ikke i Norge.

River av seg munnbind

Dette i motsetning til både SAS, Norwegian og Widerøe som pålegger sine reisende å bruke munnbind under flyvinger. Men påbudet varer ikke lenge:

– Vi ser passasjerer som river av seg munnbindet så snart de er ute av flyet. De kan også oppholde seg fritt i taxfree-butikkene før de forlater lufthavnen. Selv om bruk av munnbind ikke blir anbefalt av Folkehelseinstituttet mener vi Avinor bør følge EASAs anbefaling. Slik situasjonen er nå er det rimelig å anta at Avinor kan bli anklaget for å ikke å ha utvist nødvendig skjerpet aktsomhet om virus-spredning skulle oppstå med kobling til luftfart eller lufthavnene, advarer Holsether.

Hos Avinor sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen at selskapet er opptatt av at reisende og ansatte skal føle seg trygge på flyplassene.

– Vi har gjennom jevnlig og god dialog sørget for å innføre norske helsemyndigheters foreslåtte tiltak og gitt råd om hvordan tiltak kan gjennomføres på en god og effektiv måte. For eksempel å sikre at avstandsreglene holdes,  at passasjerene selv kan ivareta god håndhygiene, montering av pleksiglass, klistremerker i gulv, på innsjekkingsautomater og stoler og god tilgjengelighet av hånddesinfeksjon i terminalene. Renholdet er tilpasset det til enhver tid gjeldende behov, og fokuset er stort på berøringspunkter i terminalene som hyppig brukes av passasjerene. Hyppigere oppfølging av toaletter, der påfyll av såpe, papir og generelt renhold blir sjekket ekstra, sier Andersen til flysmart24.

Han sier at bemanningen i sikkerhetskontrollene er tilpasses trafikken og i denne funksjonen gjelder de samme smittevernstiltakene som på resten av flyplassene.

-Der er det viktig at man følger avstandsmerking i gulv, anvisning fra personell på flyplassene og følger med på skilting og annen informasjon. Vi har alle et ansvar om å følge avstandsmerkingen i hele samfunnet og også på norske flyplasser, sier Andersen.

– Det er norske helsemyndigheter som anbefaler smittevernstiltak og innføringen av munnbind som et koronatiltak på norske flyplasser er ikke et av de anbefalte tiltakene fra Helsedirektoratet eller FHI. Dersom det kommer forslag til nye tiltak fra norske helsemyndigheter vil Avinor følge disse, men enn så lenge er det ikke kommet forslag om nye tiltak, sier Andersen.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles