Smitten øker – flyavgift kan bli fjernet også neste år

Flyselskapene i Norge trenger statlig hjelp også neste år. Nå ber de om fritak for passasjeravgiften. Foto: Avinor

NHO Luftfart ber i et brev til finansminister Jan Tore Sanner om at fritaket for å betale passasjeravgift med fly blir forlenget ut 2021. Regjeringen holder døren åpen for en slik løsning og vil se an utviklingen for luftfarten.

Da korona-pandemien satte mesteparten av flyene på bakken i mars var passasjeravgiften blant de som ble fjernet. Det skjedde med tilbakevirkende kraft og som et ledd i tiltakspakken overfor norsk luftfart. Fritaket gjelder fra 1. januar til 31. oktober. For staten er det ikke småpenger det dreier seg om. I fjor tok staten inn 1,9 milliarder kroner på denne avgiften.

Nå øker smitten igjen i Norge, og det kan komme til å bety at avgiften blir satt på pause lenger enn planlagt. Statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet avviser ikke NHOS ønske:

– En forlengelse av eksisterende tiltak vil måtte sees i lys av smittesituasjonen og vil følge av en konkret vurdering av forholdene i bransjen, sier Thue til flysmart24.

NHO Luftfart er klar på at avgiftsfritaket bør forlenges ut 2020 og for hele budsjettåret 2021.

Flere tiltak nødvendig

I brevet til Sanner skriver NHO Luftfart, som er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for luftfarten i Norge, at det er behov for ytterligere tiltak for å hjelpe luftfarten gjennom korona-krisen.

Lothe mener krisen for norsk luftfart fortsatt er stor, og at utsiktene for 20121 er dårlige:

– Det er behov for ytterligere tiltak for å sikre en fortsatt konkurransedyktig norsk luftfart og et godt flytransporttilbud. Flyselskapene har mistet en enorm omsetning, og hatt store økonomiske tap. Pandemien vedvarer, og spesielt utenlandsmarkedet forventes å bli svakt i lang tid fremover, sier adm. dir. i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, til flysmart24.

Ikke akkurat vekst-periode

Passasjeravgiften er normalt på 76 kroner for en reise innen Europa, mens den for en internasjonal flyving er på 204 kroner. For innlandsreiser beregnes avgiften begge veier, mens det kun er en avgangsavgift for utlandet.

– Avgiften ble opprinnelig innført som en konjunkturavgift i 2016, i en periode med god vekst i norsk luftfart. Nå er situasjonen stikk motsatt. Avgiften slår spesielt hardt ut for norske flyselskaper siden avgiften blir pålagt både for tur og retur flygninger innenriks. Avgiften bidrar generelt til å svekke flytilbudet, spesielt i distriktene med svakt trafikkgrunnlag, mener Lothe.

NHO Luftfart mener det er helt avgjørende at gjeldende reduksjoner i avgiftssystemet blir videreført, slik at ordningene gir effekt for gjenoppbygging av flytilbudet i Norge.

Statssekretær Mangus Thue (H) i Finansdepartementet er ikke avvisende til å vurdere avgiften svarer i en epost til flysmart24 at den videre skjebnen til passasjeravgiften vil måtte sees i lys av utviklingen i bransjen i månedene fremover, men at det ikke er aktuelt å fjerne avgiften for godt:

– Opphevingen av flypassasjeravgiften var en midlertidig lettelse for å avhjelpe situasjonen flyselskapene sto i under utbruddet av korona-viruset, og det er ikke aktuelt å gjøre det permanent, skriver Thue.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles