Forbereder nye smitte-tiltak på fly i Norge

Myndighetene forbereder seg på at smitten skal øke i Norge, og lager nye regler for luftfarten. Foto: SAS

Da korona-smitten avtok i juni ble kravet fra helsemyndighetene om et ledig sete mellom hver flypassasjer fjernet. Nå forbereder Folkehelseinstituttet (FHI) selskapene på at dette kravet kan komme tilbake.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et tillegg til de eksisterende smitte-reglene for luftfarten. Der tar FHI høyde for at smitten kan øke også i Norge, og at det derfor kan bli nødvendig å stramme inn reglene også på passasjerfly i Norge med krav om ledig nabosete.

Overlege Didrik F. Vestrheim ved FHI sier til flysmart24 at instituttet, sammen med Helsedirektoratet, har revidert veilederen for luftfart som ble laget tidligere i år. Veilederen beskriver de tiltakene som er anbefales, både om bord på fly og på flyplassene.

Økt smitterisiko

Det nye er at den nå også tar høyde for den økende smittetrenden i Norge, som vi opplever nå. Den er laget med henblikk på smitterisiko. Det åpner igjen for at kravet om ledig nabosete kan bli gjeninnført. I den reviderte veilederen for luftfarten er man konkret på hva som vil skje hvis Norge opplever stigende smittetall fremover:

– Ett ledig sete mellom passasjerer er anbefalt unntatt for personer som reiser sammen med sine nærmeste. Helsemyndighetene vurderer at ett tomt sete mellom hver passasjer kan tilsvare den generelle oppfordringen om holde minst 1 meter avstand som gjelder i samfunnet for øvrig, skriver FHI og direktoratet.

Myndighetene avgjør

Vestrheim sier at det ikke er avgjort hvor høye smittetall Norge må få før behovet for skjerpede tiltak vil slå inn:

– De forsterkede tiltakene kan være aktuelle når smitterisikoen er høy. Det er helsemyndighetene som gjøre en slik vurdering, og for luftfarten vil det stort sett være aktuelt at slike vurderinger gjøres nasjonalt, sier Vestrheim.

Han sier at det ved økt smitte i Norge vil tvinge seg frem behov for å ivareta avstandshensynet på fly i Norge. I dag er kravet fraveket, mens selskapene selv har innført påbud om bruk av munnbind.

– Avstand er et av de grunnleggende smitteverntiltakene, og avstand mellom passasjerer er en aktuell smittevernfaglig anbefaling ved økt smitterisiko, sier Vestrheim.

Økonomisk krevende

Hos SAS sier direktør for samfunnskontakt, Knut Morten Johansen, at selskapene ikke ser på påbud om blokkert nabosete som ønskelig. Da denne regelen gjaldt, mente både SAS og Norwegian at det var umulig å få økonomi i driften så lenge påbudet var der.

Til flysmart24 sier Johansen at argumentene nå er de samme:

– Ja, det er økonomisk krevende med en slik begrensning. Det ligger en forståelse til grunn hvor munnbind er påkrevet i situasjoner hvor minsteavstand ikke kan opprettholdes. Og som kjent er det et obligatorisk krav om munnbind i samband med alle flygninger nå, sier Johansen.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles