Øl- og vinsalg på flyplassen – stanset om bord på flyene

Restauranter på Oslo Lufthavn som er åpne, kan servere alkohol fra lørdag. Alkoholsalget er derimot forbudt hos flyselskapene SAS og Norwegian. Foto: Avinor

Opphevingen av det nasjonale skjenke-forbudet denne uken vil føre til at det igjen serveres alkohol på kafeer og restauranter der kommunen tillater det. Ullensaker kommune har besluttet å åpne for skjenking.

Det betyr at det nå er fritt frem for spisestedene på Oslo Lufthavn å igjen servere alkohol – øl og vin – til sine spisegjester fra lørdag 23. januar. Det samme vil gjelde i de andre flyplasskommunene med lite smitte, og der lokale myndigheter velger å åpne for skjenking igjen.

Dette skjer samtidig som flyselskapene har stanset all servering av alkohol om bord på sine fly.

– Ullensaker kommune er vertskommune for Oslo Lufthavn. Vi følger retningslinjene den har laget og det betyr at spistedene på lufthavnen kan servere alkohol til de reisende fra det tidspunktet forbudet oppheves, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn til flysmart24 fredag ettermiddag.

Null alkohol på flyene

Dermed inntrer det forholdet at alkohol blir tillatt å nyte mens man befinner seg på flyplassen, men forbudt så snart man setter sine bein om bord på flyene. Både hos SAS og Norwegian er servering stanset, og dermed også all alkohol-servering.

På nettsidene til SAS opplyses det at det er anledning for passasjerene å ta med seg mat og drikke om bord, men det blir presisert at dette ikke gjelder alkohol.

Slik blir det også i fortsettelsen. Pressesjef John Eckhoff i SAS sier til flysmart24 at selskapet hele tiden vurderer dagens regler, men at det inntil videre ikke blir endringer i alkoholreglene på selskapets fly.

– Vi oppfatter at norske myndigheter ikke ønsker servering om bord hos flyselskapene på innenriksrutene. Derfor har vi av smittevern-årsaker stoppet også alkoholservering, og har ikke innvendinger mot at det skjer på flyplassene, sier Eckhoff.

Fører kontroll

Andersen sier at skjenkingen har vært stanset i den tiden det nasjonale forbudet har eksistert.

Det er Ullensaker som tildeler alkoholbevilling for kafeene og restaurantene på Oslo Lufthavn, og som også fører kontroll med at skjenkebestemmelsene overholdes.

– Tillatelsen til å selge alkohol følger de retningslinjene som ble vedtatt av formannskapet i Ullensaker. Her er det angitt tidspunkter for når skjenking kan skje, og så blir det opp til de som driver restaurantene på flyplassen å avgjøre om de skal benytte seg av denne muligheten, sier Andersen.

Populært tilbud

Han tror mange reisende vil sette pris på å kunne ta seg et glass øl eller vin til maten.

– Nå er det jo mange spisesteder som er stengt, fordi det ikke er lønnsom å holde åpent fordi trafikken er så lav. Det er ingen plikt for dem å holde åpent. Det er en dialog mellom serveringsstedene og oss i Avinor før de eventuelt stenger, sier Andersen.

På OSLs nettside er det en egen oversikt over serveringssteder som holder åpent. Bl.a. gjelder dette Bølgen & Moi i avgangshallen, og Peppes Pizza i ankomsthallen.

Dette er reglene

Føringene fra Ullensaker kommune tilsier at serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00, og dessuten at skjenking skal opphøre kl. 22.00.

Videre at konsum av alkohol må opphøre senest kl. 22.30, og at alkohol kun skal serveres ved bord og til personer som får servert mat. Det er også et krav at det skal være sitteplasser til alle gjester.

Bestemmelsen presiserer ellers at det ikke er anledning til å servere brennevin. Gjester må bruke munnbind når de ikke sitter ved et bord.

Dessuten gjelder «meteren.» Gjestene må hele tiden holde 1 meter avstand til alle som de ikke bor sammen med, og ansatte skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.