FHI: – Har ikke åpnet for utenlandsreiser i mai

Smitteverndirektør ved FHI, Geir Bukholm (innfelt) avviser at han har åpnet for utenlandsreiser i mai. Foto: Knut-Erik Mikalsen/FHI

For et par uker siden ble FHIs smittevernsjef sitert på at nordmenn kunne belage seg på å kunne reise til utlandet igjen fra slutten av mars. Det fikk folk med reisesug til å juble, og salget av pakkereiser til Syden gjorde straks et hopp.

Nå avviser den samme FHI-toppen, smitteverndirektør Geir Bukholm, at han har kommet med et slik løfte om endrede reiseråd.

– Vi har ikke noe bestemt estimat på når man kan begynne å reise igjen, sier Bukholm til flysmart24.

Får kritikk

Meldingen om Bukholms angivelige reiseløfte gikk raskt landet.

I meldingen het det at «Bukholm tror grensene kan åpnes i slutten av mai når alle over 45 år etter planen har fått første dose med koronavaksine.» Senere ble dette også fulgt opp av helseminister Bent Høie (H).

Nå har Bukholm møtt kritikk fra forsikringsbransjen.

Som flysmart24 har fortalt, er selskapet Framtind kritisk til dette utspillet og mener det skaper falske forhåpninger hos folk som tar FHI på ordet og er klar for utenlandstur, selv om hele Europa ennå er rødt område.

Var ikke noe løfte

Bukholm sier at det absolutt ikke er gitt noe løfte om å kunne ta utenlandsturen i slutten av mai, men at det først på slutten av mai vil være mulig å si når reiserestriksjonene kan endres.

Dette utdyper Bukholm slik:

– Det var overhodet ikke intensjonen i det aktuelle intervjuet å skape forhåpninger om at man kan reise i slutten av mai. Budskapet var at det er først når alle over 45 år er vaksinert at det vil være aktuelt å gjøre vesentlige endringer i tiltak og at det først er på det tidspunktet at man vil vurdere hva slags reiseaktivitet man bør kunne tillate, sier Bukholm nå.

Stor usikkerhet

Han vil i dag ikke si noe tidspunkt for når folk kan regne med å reise til utlandet igjen, og sier at det vil være avhengig av mange faktorer:

– Det inkluderer blant annet smittesituasjon og status for vaksinasjon i Norge, og smittesituasjonen og status for vaksinasjon i det området som er reisemålet, sier han.

På det aktuelle tidspunktet avisintervjuet fant sted. helt i begynnelsen av mars, så det ifølge Bukholm ut til at befolkningen over 45 år kunne ha fått tilbud om vaksine mot slutten av mai.

Listet opp flere

– Det var da et generelt spørsmål om når man kunne tenke på å «åpne» samfunnet igjen. Deretter ble det spurt om hvilke restriksjoner som man da ville kunne vurdere å lette på. Her ble det listet opp flere typer restriksjoner, inklusiv restriksjoner vedrørende reise, sier Bukholm.

Reiserådene fra Utenriksdepartementet advarer mot alle unødvendige reiser til utlandet frem til 15. april. UD har overfor flysmart24 uttalt at det ikke er klart når reiserådet vil bli vurdert på nytt, men har sagt at UD ikke ønsker å opprettholde dagens råd lenger enn nødvendig.

Uforutsigbar situasjon

Det største forsikringsselskapet for reiseforsikring, Europeiske, deler ikke bekymringen til Fremtind om at FHI har skapt falske reiseforhåpninger:

– Vi ønsker ikke å kritisere myndighetene, selv om uttalelsene fra FHI og helseministeren nok var av det vel optimistiske slaget. FHI var i studio hos TV2 Nyhetene sammen med oss kort tid etter og justerte det hele ned til et «best case scenario». Dette viser bare hvor uberegnelig og uforutsigbar denne pandemien er. Det dukker stadig vekk opp nye utfordringer. Nå sist med mulige bivirkninger knyttet til vaksinen, som ingen kunne forutsi. Derfor er det viktig å igjen presisere at det er UDs reiseråd og reisekartet som er «fasiten» når det gjelder utenlandsreiser, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring.