Spania-smitten faller raskt – andre ferieland sliter

I Spania faller smittenivået raskt og mye. For mange av de konkurrerende ferielandene er situasjonen mye verre. Foto: TUI

De ferskeste smittetallene for Europa viser at de har størst grunn til optimisme, de som har tenkt seg til Spania. For andre populære ferieland som Hellas og Portugal er smitte-situasjonen fortsatt meget alvorlig.

Dette viser de ferskeste tallene som kommer fra den europeiske smittevernorganisasjonen ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control.

En gjennomgang flysmart24 har foretatt viser at det fortsatt er store variasjoner, og at det for noen lands vedkommende vil ta lang tid før de kan nærme seg grønnfargen på smittekartet til det norske Folkehelseinstituttet.

Den går ved et smittetall under 50 de siste to ukene og med en andel positive tester på under 4 prosent, eller 75 smittede og en positivandel på under 1 prosent.

Spania

Ligger godt an blant de reisemål nordmenn foretrekker. Her har smittenivået sunket enda mer i forhold til fallet forrige uke, nå fra 270 til 192 smittede per 100 000 innbyggere de to siste ukene.

Det utgjør over nye 30 prosent ned, og gjør at landet er på vei til å kunne bli karantenefritt om bare noen få uker, som flysmart24 har meldt tidligere.

Hellas

For Hellas’ del er situasjonen mye verre. Landet har riktig nok falt bagatellmessig siden forrige notering, fra 412 til nå 380 smittede de siste to ukene.

Det utgjør en nedgang på under 10 prosent, og med et så høyt utgangspunkt vil det nok ta lang tid før landet er tilgjengelig for andre enn de med korona-sertifikat, hvis man vil unngå karantene.

Italia

Dette landet ligger også godt an, men i likhet med Hellas faller smitten veldig sakte. Nivået var i forrige uke på 150 smittede per 100 000 innbyggere, og er nå på 145.

Et forholdsvis ubetydelig fall, og som viser at reduksjonen må bli mye større i tiden fremover før landet blir karantenefritt for alle.

Kypros

Populært ferieland på høsten, dette også. I likhet med Hellas er smittenivået svært høyt nå, på 342 smittede og ned fra 496 forrige uke.

Siden landet ikke har så mange innbyggere, kan smittetallet falle raskt. Derfor er en nedgang på 30 prosent, som dette utgjør, en svært positiv utvikling.

Frankrike

Dette er det europeiske landet som har hatt flest korona-saker, og ligger nå også høyt på den aktuelle smittestatistikken i Europa.

Landet har for øyeblikket et smittenivå på 322, det er ned fra 403 forrige torsdag. Så, på rett vei, i alle fall.

Kroatia

Landet var lenge et av de med lavest smittetall, men ligger nå på 201 smittede per 100 000 innbyggere. Ved forrige ukes oppdatering hadde Kroatia 154 smittede. Nedgangen er på over 20 prosent.

Tyskland

Har nå 166 smittede og det er opp fra 137 forrige uke. Tyskland er dermed et av de svært få landene der smittetallet går feil vei, selv om økningen ikke er spesielt stor.

For de øvrige aktuelle ferielandene er situasjonen denne, og også her oppgis antall smittede i forhold til hver 100 000 innbygger og for de to siste ukene:

Sverige går i likhet med Tyskland feil veil. Også her er økningen beskjeden, fra 127 smittede til 133 smittede.

Nederland har den samme tendensen, og landet har økt fra 199 smittede til 204 denne uken.

Blant de verste

Danmark, derimot, har en fallende kurve – fra 225 smittede i forrige uke, til 192 smittede nå.

Island har samme utvikling, faller fra 309 smittede til nå 243 smittede.

Finland faller også, fra 154 smittede til nå 145 smittede.

Middelhavsøya Malta faller fra 144 smittede til 135 smittede.

Irland ligger dårlig an, og har et smittetall på hele 433 smittede, dette er ned fra 504 forrige uke men fortsatt blant de aller verste i Europa.

ECDC oppgir ikke tall for Storbritannia.