Strenge passkrav i mange ferieland – du kan bli avvist

Passet er eneste godkjente id for nordmenn i hele verden. Men, krav til pass er ulik fra land til land. Foto: Kåre M. Hansen

Dette er tiden for å sjekke gyldigheten av passet ditt før sommersesongen starter.

Selv om det ikke er like lange køer for pass som for to år siden, krever mange land at spesifikke betingelser er oppfylt før du kan krysse grensen deres.

Utenriksdepartementet har på sin hjemmeside om reiseråd laget en landsoversikt. Den forteller om de ulike lands krav til deg som besøker landet deres med et norsk pass.

Her det mange feller, som kan gjøre at du kan bli avvist når du skal reise inn i fremmede land. Blant annet er de strenge på at passet må ha en bestemt gyldighetstid.

Klare passkrav

Det skal ikke bare være gyldig når du kommer inn i landet, det skal også ha en gyldighet også etter innreisen.

Derfor har flysmart24 gått gjennom bestemmelsene for de mest aktuelle ferielandene. Dette gjelder spesielt land som ikke er medlemmer av Schengen. Norge er medlem av Schengen.

Det er imidlertid verdt å merke seg at flere land innenfor grensesamarbeidet også har sine egne passkrav, selv om Schengensamarbeidet innebærer passfrihet aldri så mye.

Får ikke reist ut

De som har reist med fly fra for eksempel Spania har fått erfare at de må vise gyldig pass for å komme om bord på flyet hjem til Norge. Få andre legitimasjoner blir akseptert.

Slik er passbestemmelsene i de mest aktuelle ferielandene, slik Utenriksdepartementet gjengir dem:

Tyrkia: Både pass og nødpass må ha en gyldighet på minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia. Det er identifikasjonsplikt i hele Tyrkia. Pass er eneste gyldige identifikasjon for norske borgere uten opphold i Tyrkia, og det anbefales at man alltid har ID-papirer med seg når man beveger seg ute.

Storbritannia: Nordmenn trenger gyldig pass for innreise, og passet må være gyldig for hele reisens varighet. Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Storbritannia for opphold inntil seks måneder. For opphold utover seks måneder er det krav om visum.

Også for Spania

Spania: For innreise til Spania kreves norsk pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Nødpass aksepteres også. Passet eller id-kortet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Spania.

Bulgaria: For innreise i Bulgaria kreves norsk pass. Nødpass aksepteres også, eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Bulgaria. 

Albania: Du trenger ikke visum til Albania, men passet må være gyldig i tre måneder fra innreise. Nødpass aksepteres. Nasjonalt id-kort med reiserett er også tilstrekkelig for innreise. 

Nødpass aksepteres

Hellas: For innreise i Hellas kreves vanligvis norsk pass. Nødpass aksepteres også, eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Hellas.

Kapp Verde: For innreise i Kapp Verde kreves norsk pass. Nødpass aksepteres også. Passet må være gyldig i minimum seks måneder etter utreisedato.

Kroatia: Kroatia har vært en del av Schengen-området siden 1. januar 2023. Norske pass, nødpass og nasjonale id-kort med reiserett er gyldige reisedokumenter i Kroatia. Reisedokumentet må være gyldig under hele oppholdet.

Før utreise

USA: For innreise i USA kreves gyldig pass, samt enten ESTA-registrering eller visum. Dette må være i orden før avreise til USA. Innreise med nødpass tillates ikke.

Dubai og De forente arabiske emirater: Ved ankomst må det være minst seks måneder igjen av passets gyldighetstid. Emirat-statene godtar kun norske pass som gyldige reisedokumenter ved innreise. Utlendingspass, nødpass og provisoriske pass er ikke godkjente.

Slipper ikke ut

Malta: For nordmenn er pass og id-kort gyldig for utreise eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan komme deg inn i Malta uten pass eller id-kort kommer du deg ikke ut fra Malta uten pass eller id-kort.

Egypt: Passet må være maskinlesbart og gyldig i minst seks måneder etter utreise fra Egypt. Håndskrevet nødpass anerkjennes ikke som gyldig reisedokument av Egypt.

Anbefaler pass

Kypros: Kypros er ikke en del av Schengen-området. Norske borgere trenger pass, nødpass eller nasjonalt id-kort med reiserett for innreise til Kypros. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Kypros.

Island: Selv om man i prinsippet skal kunne reise uten pass i Norden, anbefales det å reise med pass. Enkelte flyselskaper foretrekker dessuten pass eller nasjonalt id-kort.