Øker billettprisene på alle ruter etter oljeprishoppet

Norwegian må sette opp prisene som følge av de økte drivstoffkostnadene. Foto: Norwegian

Økonomisk pressede Norwegian øker nå billettprisene for å kompensere for stigende drivstoffutgifter. SAS ser an situasjonen, men avviser ikke at prisene blir justert opp.

Norwegians beslutning kommer som en følge av den senere tids økte oljepris, og betyr at selskapet nå sender regningen for den økte oljeprisen til kundene:

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian bekrefter overfor flysmart24.no mandag at prisene vil bli økt, og at dette gjelder alle ruter:

-Vi har besluttet at prisjusteringen vil skje på vanlig vis, og ikke i form av et flatt tillegg, opplyser hun.

Norwegian har i et par uker hatt et flatt tillegg på 250-300 kroner, kun på oversjøiske reiser, for å kompensere for de økte drivstoffutgiftene. Bl.a. har det vært et  oljetillegg på 300 kroner hver vei til og fra USA, også fra Norge.

Mannion-Gibson i Norwegian sier at det flate tillegget skal bort, og at prisøkningen skal vurderes ut fra hver enkelt rute:

-Økte priser på enkelte ruter er ikke unaturlig når oljeprisen stiger slik den har gjort. Vi har nå bestemt at prisjusteringen skal skje på vanlig måte. Det er viktig å understreke at flyprisene uansett justeres ut fra tilbud og etterspørsel. Det viktigste for kundene er totalprisen og ikke hva de ulike enkeltelementene kalles, sier hun.

Hos SAS er situasjonen en noe annen.

SAS har sikret 90 prosent av drivstoffet gjennom såkalt hedging, og blir derfor i begrenset grad berørt av prishoppet. Det er en ordning som godt kan sammenlignes med fastrente på lån. Selskapet har avtalt en fast pris på drivstoff, og betaler den – uansett hvordan prisene i markedet måtte forandre seg.

-Det er ingen akutt situasjon som skulle tilsi dette nå i dag for vår del, men bransjen som helhet vil måtte kompensere for de økte kostnadene som økt oljepris gir. Hvordan innretningen vil være er det for tidlig å si noe om. Vi ser også på hva andre i luftfarten gjør hvis utviklingen på  drivstoffkostnadene begynner å ramme flyselskapene hardt over lengre tid, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

At billettprisen økes nå kommer etter en jevn prisøkning på olje. En av global luftfarts mektigste ledere, sjefen for Qatar Airways Akbar Al Baker, gjorde det denne uken klart at publikum snart vil se «oljetillegg» som en del av prisen på flybilletten hos flere selskaper.

Oljetillegget forsvant med det dramatiske fallet i oljeprisene i 2015. Da opplevde oljeproduserende land at prisen per fat nesten over natten ramlet fra 120 til 30 dollar fatet.

Men i de senere månedene har prisen sakte økt igjen, og ligger i dag på nærmere 85 dollar.

Prishoppet har blitt et stigende problem for flyindustrien, som ikke har kunnet øke prisen på billetter tilsvarende på grunn av den store overkapasiteten og harde konkurransen om passasjerene.

Nå kommer imidlertid de første varslene om at flyselskapene heretter vil måtte sende en del av regningen for de økte drivstoffutgiftene til kundene i form av høyere billettpris.