Mor kastet av flyet, barna måtte reise alene

Kvinnen ble kastet av Norwegian-flyet, mens barna fikk reise fra Oslo Lufthavn til Nord-Norge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

En mor ble kastet av et Norwegian-fly fordi oppførselen hennes ble vurdert som en sikkerhetsrisiko. Da ba hun selv om at hennes tre mindreårige barn måtte få bli med flyet. Etterpå angriper hun selskapet fordi det lot ungene reise alene, og krever erstatning.

Den høyst spesielle saken har vært til vurdering hos Transportklagenemnda for flyreiser, som ikke vil ta stilling til hendelsen på det aktuelle Norwegian-flyet, og derfor har avvist å behandle kvinnens sak.

Norwegian på sin side sier blankt nei til hennes krav om en unnskyldning, 20.000 kroner i erstatning for tort og svie i tillegg til kompensasjon for flybillett på 2.700 kroner.

-Dette var en helt spesiell situasjon, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til flysmart24.no.

Hendelsen utspant seg på et fly som skulle gå fra Oslo Lufthavn til en by i Nord-Norge.

Ifølge rapporten fra besetningen nektet kvinnen en rekke ganger å rette seg etter beskjeder fra ulike medlemmer av staben om bord.

Det fremgår av rapporten fra Norwegians personale at kvinnen allerede ved ombordstigning motsatte seg instrukser fra besetningen. Dette pågikk også over en tid under ombordstigning.

Kvinnen skal bl.a. ha sagt at nektet å etterfølge instrukser fra personalet om bord fordi «hun anså disse som inkompetente og ute av stand til å ivareta sikkerheten om bord.»

Selv etter at flyet ble pushet fra gaten fortsatte kvinnens protester. Da kabinsjefen, etter forespørsel fra et annet kabinmedlem, snakket med kvinnen, opptrådte hun frekt, nedlatende og uvillig til å rette seg etter instrukser, går det frem av flyselskapets rapporter.

Kvinnen selv hevder at hun aldri motsatte seg instrukser, men tvert imot at det var besetningen som opptrådte «truende, aggressivt og påståelig;» som hun skriver.

Flyet hadde allerede kommet ut på taksebanen og pilotene gjorde maskinen klar for å ta av da flyvingen måtte stanses. Det var kabinsjefen som da slo alarm fordi vedkommende mente kvinnen utgjorde en sikkerhetsrisiko. Kapteinen snudde flyet og kjørte tilbake til gaten hvor kvinnen ble sendt av flyet.

I denne situasjonen ber hun selv om at de tre barna på 10, 13 og 15 år må få være med flyet nordover, noe både barna og Norwegians personale aksepterer.

Når barna er vel hjemme, kommer kravet om erstatning fra kvinnen.

Nå vil hun ha penger for at flyselskapet lot hennes tre barn reise alene, og henviser til at dette er brudd på selskapets egne bestemmelser om at barn under 12 år bare kan reise alene hvis vedkommende reiser sammen med en som er over 16 år eller UM (Unaccompanied minor).

Dette tar ikke klagenemda stilling til når den avviser kvinnens sak.

Nemnda skriver at «hva som rent faktisk skjedde om bord på flyvningen er et bevisspørsmål. Saken er av en slik art at vedtak ikke kan fattes på forsvarlig vis uten at partene avgir muntlig forklaring, og saken egner seg derfor ikke for behandling av nemnda.»

Barna skal også selv ha sagt at de var enig med sin mor om at de ville reise alene selv om moren ble kastet av.

-Her var det moren selv som ønsket at barna skulle fortsette reisen, til tross for at hun selv ikke fikk reise med Norwegian. Barna ble, på lik linje med andre mindreårige som reiser uten ledsager hos oss, tatt godt vare på om bord av de kabinansatte som var klar over at dette var en vanskelig situasjon for dem, sier kommunikasjonsrådgiver Mannion-Gibson.