Gebyr for å hindre parkeringskaos også midt på natten

Oslo Lufthavn innførte før sommeren en grense på sju minutter parkering for å hindre køer. Den gjeldet også på natten når det er liten eller ingen biltrafikk. Foto: OSL

Avinor krever tilleggsgebyr for de som står utenfor inngangen til Oslo Lufthavn i mer enn sju minutter. Det skal hindre parkeringskaos og farlige sitasjoner. Denne regelen håndheves døgnet rundt, også midt på natten når det ikke er biltrafikk til flyplassen.

Flyplassen innførte før sommeren en ny ordning for å redusere de lange køene av biler som stanser og slipper av passasjerer som skal ut og fly. Mange benyttet også anledningen til å bli stående der lenge.

Avinor fikk støtte av politiet da de innførte begrensningene. Også politiet sa de var bekymret over at det tidvis var mye trafikk foran terminalen, og at det skapte opphopninger og kunne føre til svært farlige situasjoner.

Derfor ble det innført en ordning der de som overskrider en frist på sju minutter får et  tilleggsgebyr fra flyplassen. For å få dette til har flyplassen nnført skiltgjenkjenning som registrerer når bilene kjører inn og ut.

På de fleste offentlige parkeringsplassene er det derimot åpnet for at parkeringsreglene ikke gjelder utenfor et visst tidsrom, og da gjerne ikke på natten.

Slik er det ikke på Oslo Lufthavn.

Det fikk en Oslo-mann erfare som kjørte sin gjest til Gardermoen for å ta fly midt på natten. Vedkommende hadde mye bagasje, derfor overskred mannen maksimal parkeringstid fordi han ville hjelpe sin gjest med koffertene.

Han ankom flyplassen 04.36.18 og kjørte ut igjen 04.44.51. Det kostet ham 119 kroner i gebyr, fordi han da hadde stått for terminalen i 1 minutt og 23 sekunder for lenge. Nå har mannen klaget.

Han mener det må kunne gjøres tilpasninger gjennom døgnet og spesielt om natten hvor det så å si er tomt for biler. Det var to-tre biler på den lange strekningen foran terminalen da han besøkte flyplassen.

Han mener det burde innføres fritak for den korte parkeringsfristen på natten.

– Kanskje kunne systemeget programmeres til å gi amnesti mellom for eksempel 23.00 og 06.00, når det ikke er press på denne plassen. Målet må tross alt være å få trafikken fortest mulig inn og ut, ikke å søke profitt på de som er uheldige og sklir et minutt, mener mannen.

Mediesjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn sier at reglene fremover vil bli som i dag:

– Systemet som er innført er helautomatisk, og vil derfor uavhengig tid på døgnet ha en tidsbegrensning på sju minutter. Vi mener skiltingene er god på stedet, slik at man forstår at dette kun er et hente- og leveringssted. Det er altså ikke meningen at man skal forlate bilen eller vente lenge, sier Andersen.

Han sier at flyplassen tar klagen fra Oslo-mannen med seg inn i den videre evalueringen av løsningen.

– Vi vil fortsette med praksisen slik den er, da helheten for løsningen fungerer godt for det aktuelle arealet, sier Andersen.

Lik flysmart24.no på Facebook