Vil la flyene ta av fra taksebane på Oslo Lufthavn

Norwegian på den østre taksebanen på Gardermoen, mens SAS lander på østre rullebane som skal stenges i sommer. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Den ene rullebanen på Oslo Lufthavn skal stenges i seks uker til sommeren for asfaltering. Nå har Avinor i samarbeid med flyselskapene søkt om tillatelse til å la flyene ta av fra en av taksebanene for å unngå forsinkelser i flytrafikken.

Søknaden om den svært uvanlige løsningen ligger til behandling i Luftfartstilsynet, og seksjonssjef for flyplass og flysikring, Svein J. Pedersen, opplyser til flysmart24.no at han regner med en avgjørelse i løpet av januar måned.

Taksebanen går parallelt med rullebanen og en del av flyplassen flyene bruker for å komme seg til området der avgangen skal starte.

LES OGSÅ: Var beruset og laget bråk på flyet. Det fikk konsekvenser for returen.

– Selv om dette er en taksebane i dag, behandler Luftfartstilsynet søknaden opp mot kravene som gjelder for en rullebane som kun skal benyttes for avgang. Dette for at sikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende måte, sier Pedersen.

Prosjektet er blitt aktuelt fordi den østre rullebanen skal stenges for trafikk i tiden 28. juni til 10. august. Denne perioden er valgt fordi det er uker der antall flybevegelser – avganger og landinger – er lavere enn ellers i sommerhalvåret.

Henning Bråtebæk, direktør flysidedrift ved Oslo Lufthavn, sier at hele prosjektet skjer i et tett samarbeid med flyselskapene og øvrige aktuelle samarbeidspartnere på flyplassen slik at flydriften skal gå så smidig som mulig.

Årsaken til asfalteringen er at asfalten på den østre rullebanen har ligget der siden åpningen i 1998, og er nå moden for utskifting. Den vestre rullebanen ble asfaltert i juli 2015, den gangen med liten negativ effekt på flytrafikken.

Det samme håper man skal kunne skje i sommer. For å sikre at det skal være åpnet for tilstrekkelig antall landinger og avganger, har Avinor og flyselskapene kommet frem til at en god erstatning for den stengte rullebanen kan være å bruke taksebanen ved østre rullebane, men da kun til avganger.

Pilen viser hvor taksebanen ligger. Til høyre for den ligger rullebanen som skal stenges. Tegning: Avinor

Det vil sikre at maksimalt antall flybevegelser øker fra 40 i timen på den ene rullebanen til 55 i timen ved å ta i bruk også taksebanen, som har navnet «Tango.»

LES OGSÅ: Norwegian utvider wifi 

-Konsekvensene av dette er at SAS, Norwegian og de fleste som flyr på OSL kan i utgangspunktet få tildelt avgangstider i henhold til historikk og fly som normalt, sier direktør for samfunnskontakt i SAS, Ove Myrold til flysmart24.no.

Han mener løsningen med å bruke taksebanen vil være et veldig godt alternativ til å drive med bare én rullebane, fordi dette da vil påvirke regulariteten i trafikken langt mer.

– Dette er et meget spennende tiltak, hvor man er «tvunget» til å lykkes. Ellers blir det en dårlig sommertrafikk-avvikling. Her har alle dratt i samme retning, og lykkes vi er vi alle stolte over å få til noe som er unikt i mange sammenhenger. Sikkerheten er første prioritet, og den har det aldri vært snakk om å fire på, sier Myrold.

Han opplyser at rullebanelengden er om lag 2.200 meter, noe som gjør at ikke alle fulle fly kan benytte den.

– Det må være god sikt. Dessuten dagslys, som det er i den aktuelle periode, og ikke for sterk sidevind. Utgangspunktet for søknaden er at tilsynet kun lar SAS, Norwegian Air Shuttle og Widerøe benytte taksebanen for take off, sier Myrold og legger til at det må gjennomføres utbedringstiltak og merkinger på taksebanen før den kan brukes til avgang.

LES OGSÅ: Syden-turen var feilpriset, men gruppen takket nei til 65.000 kr i avslag

Pedersen i Luftfartstilsynet sier at det finnes flyplasser som har en rullebane som kun brukes til avgang på permanent basis, det er derfor ingen unormal operasjonell løsning det er søkt om. Tilsynet mener imidlertid at det vil ha store samfunnsmessige konsekvenser å stengte den ene rullebanen ved landets hovedflyplass.

– Generelt sett vil det å kunne gjennomføre vedlikehold av rullebaner i en operasjon uten stadige avbrudd, være en bedre og raskere løsning enn å operere med innskutte terskler og innkortet bane. Hele anleggsområdet kan også sperres av i forhold til resten av flyplassen, sier Pedersen.

Det er ikke klart hvor mye sommerens asfalteringsarbeider vil koste.