Flyet innstilt i 2015, reisende krevde erstatning i 2018

Flypassasjerene satte frem sitt krav om erstatning først to år og seks måneder etter flyturen. For sent, mener klagenemnda for flyreiser. Foto: Knut-Erik Mikalsen

De fire passasjerene reiste med Norwegian til Malaga og ble en hel dag forsinket. De så for seg en saftig erstatning. Det var bare et problem med kravet. Forsinkelsen hadde skjedd på en reise to og et halvt år tidligere.

Klagen skriver seg fra den tid flyplassen på Moss Lufthavn Rygge ennå var åpen for sivil flytrafikk.

Derfor har Transportklagenemnda for flyreiser satt foten ned. Det blir ikke fem øre i erstatning for reisefølget fordi nemnda mener at kravet ble fremsatt alt for sent.

Selv om det i EU-forordningen for erstatning etter flyforsinkelser og kanselleringer ikke opereres med noen eksakt frist for å fremme et krav, blir det lagt opp til at det er de enkeltes lands rettsordninger å sette en grense.

Den norske klagenemnda tar utgangspunkt i en sak avgjort i Sveriges høyesterett, siden norsk og svensk rettspraksis er lik på dette området.

Derfor skal klagen komme «innen rimelig tid,» som det heter. Det åpner altså for skjønn.

Det skjønnet hjalp ikke Malaga-farerne som ble forsinket en hel dag da de skulle reise fra Rygge til Malaga den 22. september 2015.

Først to og et halvt år senere, 7. april 2018, fremsetter de så krav om kompensasjon for hendelsen.

Under normale omstendigheter er den på 400 euro hver, altså 16.000 norske kroner hvis flyselskapet kan sies å ha ansvaret for at reisefølget kom en dag for sent frem.

Men fordi kravet kom så sent, tar ikke nemnda stilling til realitetene i saken og avviser kravet fra de fire.

Det samme har nå også skjedd i tre andre saker, også de med Norwegian.

Den ene gjaldt en tur til Bangkok, og også her var det snakk om mye penger – 12 000 norske kroner for to personer.

Flyet kom 4 timet forsinket til Thailands hovedstad. Reisen fant sted 8. juni 2016. Først to år og en måned senere fremmes krav om erstatning. Klagenemnda tar ikke stilling til årsaken til forsinkelsen, men fastslår at også dette kravet kommer for sent til å kunne bli behandlet.

Den tredje saken dreier seg om en tur fra Kristiansand, via Oslo til Palanga i Litauen. Den fant sted 2. juli 2016, og kravet fremmet først 13. desember 2017. Også dette kravet blir avvist under henvisning til at det kom for sent.

I tillegg har nemnda avvist krav om erstatning etter en flytur fra Oslo til Fort Lauderdale, Florida i USA, som fant sted 6. juni 2016. Her var kravet ikke mindre enn 2400 euro – tilsvarer 24 000 norske kroner – for en fire times forsinkelse. Dette kravet kom to år etter at reisen hadde funnet sted, og blir derfor avvist av nemnda.

Lik flysmart24.no på Facebook