Sikkerhetsutstyret ødela klær og bagasje for 400 000 kr

Sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn koster flyplassen flere hundre tusen kroner i årlige erstatnings-utbetalinger. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Oslo Lufthavn har de to siste årene betalt ut 400 000 kroner til reisende som har forlangt erstatning etter å ha fått ødelagt eiendeler i forbindelse med flyreisen. Avinor krever at det er den reisende selv som skal bevise at skylden for skaden ligger hos flyplassen.

Det er ikke vanskelig å peke ut den store synderen for de største erstatningssummene:

– Det er klart flest slike saker knyttet til sikkerhetskontrollen, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til flysmart24.no.

Av de 220 erstatningsutbetalingene de to siste årene, skrev hele 199 seg fra hendelsen som skjedde mens folk sendte eiendeler gjennom sikkerhetskontrollene. Det kostet Oslo Lufthavn den nette sum av 223 000 i 2017 og 172 500 kroner i fjor.

I tillegg til ødelagte eiendeler i sikkerhetskontrollen kom krav som følge av andre hendelser på flyplassen de to samme årene på over 20 000 kroner.

Disse kravene knyttet seg til saker der folk fikk ødelagt klær eller sko i rulletrapper, eller bagasjen ble skadet av møte med spisse gjenstander.

Flyplassen har også opplevd at erstatningssaker har hopet seg opp, som det gjorde da flyplassen utvidet i 2017 og tok i bruk flere sikkerhetssluser for det som for passasjerene gjelder på «Norwegian-siden» av innsjekkingen.

Da ble det tatt i bruk nytt sikkerhetsutstyr som rett og slett viste seg å ødelegge klærne til mange av de reisende. Straks etter åpningen av det nye terminalområdet, pir nord, merket man en kraftig økning i ting som hang seg fast i røntgenmaskiner og bagasjeriller. Erstatningskravene rant inn.

Prinsippet for erstatning er slik: Får du ødelagt klær, væsker, elektronisk utstyr eller briller mens tingene blir behandlet av ansatte knyttet til reisen, skal du i utgangspunktet ha krav på å få tingene erstattet – under visse forutsetninger:

– For å ha krav på erstatning må det foreligge et økonomisk tap for passasjeren. Dessuten det må foreligge et ansvarsgrunnlag og der det er god grunn til å tro at Avinor har et ansvar, sier Høeg Ulverud.

Avinor anslår at et av fire krav blir imøtekommet. På Oslo Lufthavn er man klar på at det ikke utbetales erstatninger uten at saken er grundig undersøkt:

– Bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt ligger på den som krever erstatning. Oslo lufthavn avviser erstatningskrav der det ikke er funnet bevist at personell eller vårt utstyr har forårsaket skaden, sier Høeg Ulverud.

Flyplassen har satt inn tiltak for å redusere erstatningsomfanget, og i kroneverdi sank erstatningene fra 2017 til 2018.

Flyplassen har selv iverksatt tiltak først og fremst i sikkerhetskontrollen, der antallet skader er overveldende størst:

– Informasjon blir gitt til passasjerene i forkant av sikkerhetskontrollen om håndtering av løse og verdifulle gjenstander. Alle saker som dukker opp blir tatt opp med aktuelle parter, og inngår i forbedringsarbeidet vårt, sier Høeg Ulverud.