Nå kan du se alle norske tv-kanaler direkte i utlandet

Nå kan du se alle tv-kanalene som du har tilgang til hjemme, også når du er på reise innen EU. Også NRK har sluttet seg til avtalen. Foto: NRK

Nå kan du strømme alle norske tv-kanaler direkte på reiser i alle EU/EØS-land. Etter at også NRK har inngått avtale med de norske distributørene, er den norske tv-pakken nå komplett.

Dermed er det helt slutt på irritasjonen over at det ikke er mulig å se alle norske tv-sendinger når man er på reise utenfor landets grenser.

Til nå har tv-selskapene skyldt på rettigheter når de har blokkert for tv-titting utenfor Norge. EU-regler fra i fjor har imidlertid åpnet opp for at innbyggere i EU/EØS-landene skal kunne ha tilgang til de samme tv-kanalene på reise som det de betaler for hjemme.

Derfor kunne Canal Digital og de andre leverandørene som ville tilby sin kunder det, for flere måneder siden åpne opp for at nordmenn på reise i Spania, Hellas, England og alle medlemsland skal kunne se alle programmer direkte på TV2, TVNorge, TV3 og alle andre kanaler man betaler for å ha tilgang til.

Unntaket har vært NRK, fordi det er en kanal som kabelselskapene har en plikt til å formidle gratis og som kundene ikke må betale ekstra for.

Nå har imidlertid også NRK sluttet seg til denne ordningen.

Dette bekrefter distribusjonssjef Bjarne Andre Myklebust i NRK overfor flysmart24.no. Etter flere måneders vurdering har selskapet besluttet å gå inn i ordningen.

– Alle distributører som tilbyr portabilitet inkluderer nå NRKs kanaler. Det vil si at NRK kan sees i EU-land dersom en har et abonnement hos en distributør som tilbyr dette, sier Myklebust.

Tilgangen gjelder uavhengig hvilke programmer som blir vist, og omfattet også internasjonal sport og utenlandske filmer. Alt som kunden betaler ekstra for skulle være inkludert i direkte-pakken.

Hos Canal Digital sier kommunikasjonsdirektør Tormod Sandstø at tv-pakken nå er komplett:

-Ja, det vil også være slik at NRKs innhold, som går gjennom distributører som oss, da vil det være tilgjengelig. De med abonnement hos oss og de andre norske distributørene vil også kunne se NRK på reise og midlertidig opphold i Europa. Så dette er gode nyheter, sier Sandstø.

De nye reglene betyr at nordmenn kan ta med seg sitt hjemlige abonnement til utlandet, hvis de skal oppholde seg midlertidig i et annet EU/EØS-land.

Det vil typisk være folk som bor deler av året i utlandet. Det er ikke satt noen grenser for hvor lenge oppholdet kan vare.

EU-kommisjonen selv opererer med eksempler som ferier, og også opphold over flere måneder.

Det eneste man trenger for å strømme NRK og de andre kanalene direkte er enten Apple-TV eller rett og slett kopler seg opp via tv-distributørens app på mobilen og en HDMI-kabel.

De nye EU-reglene gjelder ikke bare for tv, men for alle strømmetjenester som nordmenn abonnerer på.

Fra 1. april i fjor åpnet EU nemlig også åpnet for at du kan bruke alle dine strømmetjenester innenfor EU. Ordningen vil også omfatte tjenester som Netflix, HBO, TV2 Sumo og Spotify.

Den eneste betingelsen for alle disse nye tiltakene er at oppholdet, i likhet med de nye tv-reglene, skjer i et EU-land.