Sikkerhets-informasjon på innenriksfly kun på engelsk

På Norwegians innenriksruter i Norge kan man risikere at sikkerhetsinformasjonen kun blir gitt på engelsk. Foto: Norwegian

Flyet skulle fra Oslo til Alta, men det norske personalet om bord utførte all annonsering til de reisende kun på engelsk. Passasjerer ga uttrykk for at de ikke forsto hva som ble sagt. Praksisen er ifølge Luftfartsverket innenfor regelverket, men anbefaler den ikke.

Hendelsen inntraff på en Norwegian-flyving til Alta, med mellomlanding i Tromsø.

Ole Martin Rønning, selv tidligere pilot, var passasjer på den aktuelle flyvningen.

Flere med ham reagerte på at verken sikkerhets-informasjonen eller annen informasjon foregikk på norsk. «Hva er det de babler om?» lurte reisende som satt bak Rønning.

– Jeg trodde det var et arbeidsuhell. Både flygerne og kabinbesetningen var norske, sier Rønning til flysmart24.no.

Det var absolutt ikke et arbeidsuhell, skulle det vise seg.

Rønning reagerer kraftig på at det faktisk er anledning for et norsk flyselskap å gi blaffen i å redegjøre for sikkerhets-instruksen på norsk, selv når det flyr innenriksrute i Norge. Han mener langt fra alle, selv i Norge, behersker engelsk.

– Først trodde jeg at dette måtte bero på at de muligens hadde hatt flyet i utenlandstrafikk, og ikke hadde et opptak de kunne spille på norsk. At de ikke annonserte på norsk regnet jeg derfor med var et slags arbeidsuhell. Men da dette fortsatte etter avgang fra Tromsø til Alta og jeg så liten og ingen reaksjon hos besetningen, skjønte jeg at dette var tilsiktet, forteller Rønning.

Da Rønning spurte en av de ansatte om bord om dette fikk han beskjed om at informasjonen var på engelsk «for sikkerhets skyld.»

– Jeg klarer meg alltids. Jeg underviser ofte på engelsk i jobben, mens en del gamle som reiser til Nord-Norge, har nok med å forstå norsken, selv om det blir færre og færre av dem, sier Rønning som mener det også er et poeng at alle sikkerhetsbrosjyrer om bord også utelukkende er på engelsk.

Han har også tatt opp saken med Norwegian i sosiale medier, men selskapet har ikke svart. Etter at saken ble publisert torsdag morgen, har flere henvendt seg til flysmart24.no og fortalt om samme erfaring på andre innenriks-flyvinger med Norwegian.

Presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson, sier i en kommentar til flysmart24.no at det ikke er noe krav om at sikkerhetsinformasjonen på fly i norsk rute skal foregå på norsk.

– Vi forholder oss til retningslinjer fra luftfartsmyndighetene, og ifølge den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA er kravet at sikkerhetsannonseringen skal skje på engelsk. Den kan være på norsk eller et annet lokalt språk, men dert er ikke er krav, sier hun.

Hun viser til at et sikkerhetsdemonstrasjonen om bord også er visuell etter som kabinbesetningen viser hvor nødutgangene fins og hvordan man tar redningsvesten på seg.

– Vi opplever ikke at passasjerene synes dette er problematisk eller at de ikke forstår. De som har behov er mer enn velkommen til å spørre kabinpersonalet om det er noe de lurer på eller ikke forstår slik at passasjerene kan føle seg trygge, sier Holmbergh Jacobsson.

Hos Luftfartstilsynet bekrefter flyoperativ inspektør Hanna H. Vik at det ikke er krav om at annonseringen skal foregå på norsk:

– I regelverket stilles det ingen krav til at sikkerhetsannonseringen må skje på norsk under innenlandsflyginger i Norge, sier Vik.

Hun mener likevel at det klart hadde vært en fordel for mange som er ute og flyr.

– Det er i mange tilfeller vanlig service overfor passasjerene å gjennomføre sikkerhetsannonseringen på både engelsk og norsk eller nordisk. Det er imidlertid ikke noe vi som myndighet kan kreve av selskapene. Hvorfor det ble valgt å gjennomføre sikkerhetsannonseringen kun på engelsk under denne flygingen har vi ingen informasjon om, men det er ingen brudd på luftfartsregelverket, sier hun.

Hos SAS følger man en annen praksis enn Norwegian, ifølge informasjonssjef Knut Morten Johansen:

– Hos oss er det et krav at på alle flyvinger innen Skandinavia skal sikkerhetsannonseringen skje på et av de skandinaviske språk. Det er viktig at folk både følger med og forstår hva som blir sagt fordi dette er kritisk viktig informasjon i en akutt situasjon, sier Johansen.

Han legger til at språkhensynet ikke er et fenomen på skandinaviske flyvinger. Selskapet har kinesiske ansatte i kabinen på flyvinger til Kina, slik at man skal være sikker på at passasjerene skjønner det som blir gitt av sikkerhetsinformasjonen og all annen annonsering underveis.

Lik flysmart24.no på Facebook