SAS avviser alle krav om kompensasjon fra reisende

Flere hundre avganger er avlyst hver dag mens pilotkonflikten i SAS pågår. Foto: Anders Martinsen

SAS kommer til å avvise alle krav om kompensasjon som måtte komme fra passasjerer som blir rammet av pilotstreiken. – Streiken er utenfor flyselskapets kontroll, mener SAS.

Streiken vil nå omfatte tre dagers trafikk, når også søndagens avganger nå er innstilt. Etter gjeldende EU-lover har alle passasjerer som blir rammet av store forsinkelser eller kanselleringer krav på en standardkompensasjon fra flyselskapet.

Å komme sterkt forsinket frem til reisemålet blir ansett som et brudd på kontrakten mellom den reisende og flyselskapet, og kan gi mellom 250 og 600 euro i kompensasjon til kunden – alt etter lengden på flyturen.

Plikten til å utbetale erstatning gjelder imidlertid bare hvis det kan påvises at flyselskapet har ansvaret for at forsinkelsene eller kanselleringen oppstår.

Det er på dette punktet SAS nå gjør det klart at selskapet vil motsette seg kompensasjon:

– Passasjerer er ikke berettiget til kompensasjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyltes streik da dette er å betrakte som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll, sier SAS’ informasjonssjef Knut Morten Johansen til flysmart24.no.

Dermed er SAS-toppen tydelig på at selskapet vil avvise alle krav om kompensasjon som kommer inn som følge av forsinkelser og reiser som måtte avlyses på grunn av pilotkonflikten.

Det er et synspunkt som juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, ikke deler. Han uttalte til flysmart4.no fredag at SAS-streiken kan utløse rett til kompensasjon for tusenvis av kroner for de som blir rammet:

– Hver enkelt streik vurderes for seg, men dette er en konflikt som – ut fra tidligere vedtak i klagenemnda – kan gi flyselskapet plikt til utbetalinger, sa Iversen. Tvister om slike saker havner ofte i Transportklagenemnda for flyreiser, og der sitter Iversen.

En annen med stor kompetanse på reisejuss er Rolf Forsdahl, også han med fortid i klagenemnda. Han er ikke enig med Iversen og støtter SAS i at dette er en situasjon som neppe gir grunnlag for kompensasjon etter den såkalte EU-forordning 261/2004.

– Kompensasjon gis imidlertid ikke dersom innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter utenfor selskapets kontroll. Det er nå stort sett sabotasje, fabrikasjonsfeil eller terrorhandlinger.
Flyselskapene mener nok at streik er slike ekstraordinære omstendigheter utenfor kontroll. Streiker som er en konsekvens av regulære lønnsoppgjør i selskapet ser ut til å falle innenfor det som fritar selskapet fra plikt til å betale erstatning, men hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg, sier Forsdahl til flysmart24.no.

Han tar forbehold om at dette er en juridisk riktig begrunnelser, og ser frem til at EU-domstolen får til behandling en sak med «ordinære streiker» en gang, slik at kjørereglene kan bli klare.

Johansen sier at SAS gir de rammede reisende hjelp på en rekke måter:

Skaffer hotell hvis du trenger overnatting, måltider mens du venter, transport mellom flyplass og hotell, samt rett til telefonsamtaler på SAS’ regning.

– På grunn av den aktuelle situasjonen og antallet passasjerer som er berørt kan det dessverre ta lang tid før du får hjelp. Om så er tilfellet ber vi deg ordne med overnatting på egenhånd, og få det refundert i ettertid. Vi erstatter kostnaden for overnatting på et standardhotell som tilsvarer 250 Eoro per natt, per rom. Dersom du velger å bruke et dyrere hotell når et standardhotell er tilgjengelig, må du selv dekke prisdifferansen, sier Johansen.

Penger til mat blir utbetalt hvis forsinkelsen er mer enn to timer.

PS: I en tidligere utgave av saken ble ordet «erstatning» brukt, dette er nå byttet ut med begrepet «kompensasjon» som SAS mener er det mest dekkende begrepet.