Snart blir reisen enklere for alle som flyr via Gardermoen

Det vil bli enklere for flypassasjerer som skal reise via Oslo Lufhavn. Foto: Avinor

Oslo Lufthavn utvider neste år mulighetene for å bruke ordningen med forenklet transfer. Reisen via Gardermoen vil dermed bli kjappere og enklere for langt flere enn i dag.

Dette er gladmeldingen fra Oslo Lufthavn etter at regjeringen har gitt grønt lys for å gjøre dagens prøveordning med «domestic transfer» permanent.

– Målet er at elle som reiser med gjennomgående billett skal få bruke ordningen, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til flysmart24.no.

I dag er forenklet transfer et tilbud bare for reisende med SAS, Norwegian og Widerøe. Ordningen fungerer slik at reisende som kommer fra utlandet med et av disse selskapene og skal videre inn i Norge, kan sjekke seg selv og bagasjen helt frem til endelige destinasjon i Norge fra den lufthavnen de reiser fra i utlandet.

De som reiser med andre selskap må gjennom en «strafferunde»: Hente bagasjen sin ved gjennomreise på Gardermoen, passere tollene for så å sjekke bagasjen inn igjen og gå gjennom sikkerhetskontrollen.

Prøveordningen med de tre selskapene har nå vist så positive resultater at Oslo Lufthavn har besluttet at ordningen skal utvides allerede til neste år. Den nye flertallsregjeringen vil ha en utvidelse og en permanent ordning, ifølge regjeringsplattformen

Det tar Oslo Lufthavn som en marsjordre:

– Dersom ordningen blir besluttet permanent av regjeringen åpnes det for at andre flyselskap kan bruke løsningen. Det vil kreve avtaler mellom flyselskapene som gjør det mulig for passasjerene å kjøpe gjennomgående billetter. Vi regner med å kunne slippe flere flyselskap i 2020, sier Løksa.

Det er ennå ikke avgjort hvilke selskaper som skal få slippe til ved utvidelsen, men Løksa sier at den vil skje gradvis:

– Ja, vi vil slippe til ett og ett selskap for å sikre at vi får en god implementering uten problemer for flyselskap og passasjerer. De selskapene vi prioriterer først er selskapene som har interline avtale med et av innenriksselskapene i Norge. Der hvor det altså er mulig å kjøpe gjennomgående billett via Oslo Lufthavn fra ett av selskapene – eksempelvis fra København, via Oslo til Bergen, i en booking. Det er foreløpig ingen konkrete avtaler med noen nye selskaper, sier Løksa.

Ordningen er på kort tid blitt svært populær blant de reisende. Undersøkelser gjennomført av Avinor viser at nærmere 80 prosent av passasjerer med gjennomgående billett benytter seg av muligheten for såkalt domestic transfer på Oslo Lufthavn. Målet er en andel på 95 prosent.

Ordningen med «domestic transfer», som den heter offisielt, ble innført i september 2015.