30 krav om kompensasjon fra SAS etter streiken

Rundt 4 000 SAS-avganger ble kansellert under den sju dager lange pilotstreiken. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Transportklagenemnda for flyreiser har allerede mottatt mellom 20 og 30 krav om økonomisk kompensasjon fra SAS-kunder som følge av pilotstreiken. SAS har avvist alle kravene, derfor blir de nå behandlet av flyklagenemnda. Det er ventet langt flere saker.

Daglig leder i Norsk Reiselivsforum, Anne B. Lea, bekrefter overfor flysmart24.no at de første kravene mot SAS kom mens streiken ennå pågikk. Reiselivsforumet er sekretariat for reise- klagenemndene.

Streiken ble avsluttet sent torsdag kved, og trafikken hos SAS er i gang med visse kanselleringer også fredag.

– En forutsetning for å registrere en sak i Transportklagenemnda er at passasjeren har reklamert til flyselskapet først. Det foreligger svar fra SAS i de sakene vi har sett på, opplyser Lea. Hun venter at det kommer flere krav etter hvert.

Kravene gjelder EU-satsene som sier at passasjerer som kommer mer enn tre timer forsinket frem til reisemålet har krav på mellom 250 og 600 euro i kompensasjon, hvis selskapet er ansvarlig for forsinkelsen.

Å komme sterkt forsinket frem til reisemålet blir ansett som et brudd på kontrakten mellom den reisende og flyselskapet, og er regulert i EU-forordning 261/2004. Vedtakene i nemnda er ikke juridisk bindende, og selskapet kan nekte å følge beslutningene hvis man er sterkt uenig i konklusjonen.

Flyselskapet har fra første stund hevdet at streiken er en ekstraordinær omstendighet som gjør at rammede passasjerer ikke har krav på standardkompensasjonen.

Plikten til å utbetale erstatning gjelder nemlig bare hvis det kan påvises at flyselskapet har ansvaret for at forsinkelsene eller kanselleringen oppstår.

– Passasjerer er ikke berettiget kompensasjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyltes streik da dette er å betrakte som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll, sa SAS’ informasjonssjef Knut Morten Johansen til flysmart24.no før helgen.

Dette standpunktet har SAS ikke endret i løpet av streiken. Det ble gjentatt av SAS’ finansdirektør, Torbjørn Wist, etter at den nye avtalen med pilotene var i boks.

At rammede passasjerer ikke har krav på kompensasjon er et som Forbrukerrådet ikke deler. Juridisk seniorrådgiver i ådet, Thomas Iversen, har overfor flysmart24.no hevdet at SAS-streiken kan utløse rett til kompensasjon:

– Hver enkelt streik vurderes for seg, men dette er en konflikt som – ut fra tidligere vedtak i klagenemnda – kan gi flyselskapet plikt til utbetalinger, sa Iversen. Nå havner krav etter pilotstreiken i nemnda, og der sitter Iversen selv.

Flyklagenemnd ser allerede for seg at alle sakene som måtte komme inn som følge av SAS-streiken kan behandles under ett.

– Det er foreløpig litt tidlig å si noe om når disse sakene blir ferdig behandlet. De kommer inn til ulike tidspunkter fremover, og det kommer an på hvor stor pågangen blir. I utgangspunktet må hver sak behandles for seg, men finner vi likhetstrekk for flyvninger eller saker, vil resultatet i en sak kunne få betydning for flere saker, sier Lea.

Disse kravene gjelder kun EU-kompensasjon for forsinkelser. SAS har sagt at selskapet skal refundere alle faktiske utgifter passasjerene har blitt påført som følge av den sju dager lange konflikten.