Reisetopp: – Uhøflig å legge ned seteryggen på fly

Seteavstanden er ofte liten på fly, og mange reagerer negativt hvis passasjeren foran legger ned seteryggen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

En skribent i et anerkjent amerikanske livsstilsmagasin går til frontalangrep på flypassasjerer som legger ned stolryggen på fly: – Dere er monstre! Norske reiseaktører vil ikke gå så langt, men mener at den tiden da vi breiet oss uhemmet på fly, langt på vei er over.

I det amerikanske magasinet «Outside» fyrer imidlertid skribenten Abbey Gingras løs mot de som på kortere flyturer lar seg synke bakover i flystolen så fort det blir tillatt, med det resultat at passasjeren bak blir sittende som i en skrustikke i fly som ofte blir stadig trangere.

– Monstre, kaller hun passasjerer som oppfører seg slik på fly:

– Setene har blitt trangere mens passasjerene har blitt større, skriver hun og mener det er helt uakseptabel oppførsel av noen å legge flysetet bakover fordi det nødvendigvis må gå på bekostning av komforten til medreisende.

At det har gått en kule varmt når passasjerer har krangel om plassen også på de kortere innenlandske og europeiske flyvinger,  er velkjent.

Kommunikasjonsdirektør Anette Maltun Koefoed i Berg-Hansen reisebyrå mener imidlertid at tingene har endret seg til det bedre de senere årene:

Anette Maltun Koefoed. Foto: Berg-Hansen

Det har nærmest blitt et særsyn å se reisende sende seteryggen bakover så snart flyet har tatt av.

– Ja, det har blitt bedre. Folk legger ikke setet ned på korte strekninger selv om det er morgenflyet. Hvis noen gjør det får nok vedkommende noen blikk fra medpassasjerer eller kommentarer fra den som sitter bak. Det har blitt billig å fly, vi sitter trangere og da må alle tilpasse seg. Men det har blitt uvanlig, og blir nærmest oppfattet som en ukultivert oppførsel å legge stolryggen bakover, sier hun til flysmart24.no.

LES OGSÅ: Eslene får store skader av å frakte tunge turister

Derfor reagerer også nordmenn flest sterkt når slik oppførsel likevel skjer:

– Når noen da tar seg til rette kan det skape store frustrasjoner og irritasjoner. Nordmenn har nok generelt sterke holdninger til hva man kan og ikke kan gjøre – og alle er likestilte. Reglene gjelder med andre ord, alle uansett hvem du er. På oversjøisk reiser gjelder andre regler. Ofte er det jo noe bedre plass og man tar seg litt mer til rette opplever jeg, sier Maltun Koefoed.

Hos SAS mener også informasjonssjef Knut Morten Johansen at det har blitt færre konflikter om bord som følge av at passasjerer breier seg på bekostning av andres sitteplass:

-Ja det har nok vært en selvjustis på området, mener han.

Han mener dette også skyldes at nye flystoler har gitt en bedre setekomfort.

– Setene gir i dag en bedre anatomisk støtte enn tidligere, og Airbus har også utvidet standardbredden på setene med noen centimeter. Summen av alt er en opplevelse av bedre plass, og en reell god støtte for ryggen, som ikke gjør det så aktuelt å legge setet bakover som tidligere, mener Johansen.

Lik flysmart24.no på Facebook