Valutautsikter: Euroen kan holde seg dyr tre år fremover

Når du tar euro ut av minibankene, regn med at den koster deg 10 kroner. Foto: Knut-Erik Mikalsen

For nordmenn har en dyr euro blitt en faktor som fordyrer feriereisen til de populære ferielandene rundt Middelhavet kraftig. Det er heller ingen trøst å hente i det økonomiske langtidsvarslet fra Statistisk Sentralbyrå.

I byråets økonomiske utsyn, konjunkturrapporten for 2019, slår ekspertene der fast at de legger til grunn at kronen vil holde seg svak i rapportperioden. Den varer frem til 2022.

Dermed vil det være et smart trekk å følge forbrukerøkonomenes tips når du skal vurdere dine kjøp i utlandet. Selv om euroen skulle bli noen øre billigere frem mot skoleferien, vil den reelle kostnaden med gebyrer og valutapåslag gjøre at prisen for 1 euro vil være rundt 10 kroner.

Statistisk Sentralbyrå legger til grunn at den nordmenn i årene fremover vil måtte regne med å betale en fortsatt høy kurs for å veksle inn euro.

– Ettersom det er stor usikkerhet rundt valutakursutviklingen framover og uklart hvilken retning summen av de økonomiske drivkreftene virker, har vi forutsatt uendret valutakurs gjennom prognoseperioden, opplyser forsker Håvard Hunges i SSB til flysmart24.no.

Byrået skiver at det legger til grunn en europris på kroner 9,80 fremover.

Han understreker at byrået i konjunkturrapporten også skriver vi det er betydelig usikkerhet rundt valutakursutviklingen framover.

– Sammenliknet med euroområdet er renten nå høyere i Norge. Samtidig er krona på et svakt nivå sett i forhold til den relative prisutviklingen mellom euroområdet og Norge. Dette taler for en styrking av kronen, mener han.

Privatbankenes valutaanalytikere har heller ikke så lagt gitt uttrykk for at de tror på noen umiddelbar endring i kronens styrke frem mot sommerferien.

I dag veksles en euro for rundt 9 kroner og 80 øre, og rundt denne summen tror de også at den vil ligge når skoleferien tar til om en måneds tid.

Det er i så fall et par kroner mer enn da vi kunne nyte «euro-festen» rundt 2013 da nordmenn kunne veksle en euro ned i 8 kroner. Fra den tid har euroen bare blitt dyrere, til den nå altså har blitt 25 prosent dyrere på seks år.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets har tidligere uttalt til flysamrt24.no at han mener at kronekursen vil holde seg svak utover i 2019, når han presenterer sin prognose for inneværende år.  Det betyr i så fall dårlig vekslingskurs for norsk krone i forhold til bl.a. euro.

Valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken anslår en euro-kurs på i beste fall 9,40 norske kroner i løpet av sommeren. Men situasjonen kan endre seg dramatisk til det verre hvis oljeprisen skulle falle utover mot sommeren, mener han.

Lik flysmart24.no på Facebook