Strøm av erstatningskrav – flyklagenemnda utvides igjen

Det kommer inn så mange krav om erstatning fra flyselskapene at det blir nødvendig å utvide flyklagenemnda. Foto: Avinor

Strømmen av flyklager og erstatningskrav mot flyselskapene har nå blitt så høyt at styret i Transportklagenemnda har besluttet å opprette en tredje klagenemnd for flysaker. Hittil i år har antall klager økt med 50 prosent i forhold til i fjor.

Den nye nemnda kommer i tillegg til de to allerede eksisterende nemndene som kun behandler klager fra rutefly-passasjerer. Nå viser det seg at to nemnder ikke er nok.

– Vi er på vei mot å etablere en tredje midlertidig flynemnd. Denne er ennå ikke plass. Samferdselsdepartementet har godkjent at vi kan øke antallet nemnder, sier styrelederen i Transportklagenemnda, Espen Bjerkvoll, til flysmart24.no.

For et par år siden var klagemengden blitt så stor at det måtte etableres nok en nemnd for å få behandlet sakene innenfor rimelig tid.

Nå har situasjonen blitt enda verre.

Antall innkomne saker til flynemnda har ifølge Bjerkvoll stort sett økt med 30 prosent i året de siste fem årene. Bare i fjor kom det inn 4 141 saker.

– Mot slutten av fjoråret skjøt saksmengden ytterligere i været: Det kom inn 1510 saker siste kvartal. Totalt økning fra 2017 til 2018 var på over 50 prosent. Det kommer fortsatt inn mange saker, og økningen hittil i år er på nesten 50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Bjerkvoll.

Den gjennomsnittlige månedlige saksinngangen hittil i 2019 er likevel lavere enn fjorårets siste måneder.

Bjerkvoll sier at de to nemndene, til tross for at saksmengden øker, ikke er uhåndterlig stor, og at styret har en plan for hvordan sakskøen skal kortes.

Det vil særlig skje ved å øke nemndskapasiteten med en midlertidig tredje nemnd.

Men klagenemda har tatt mange grep:

-Nemdene avgjør flere saker, blant annet fordi sekretariatet gjør mer av arbeidet med å forberede avgjørelsene. Antallet nemndsavgjørelser er hittil i år rundt 20 prosent høyere enn i fjor, opplyser Bjerkvoll.

Sekretariatet fatter klart flere vedtak, og i tillegg har sekretariatet også avvist en del flere saker enn tidligere. Ikke minst gjelder dette saker som fremmes av de egne selskaper som fremmer saker for kundene mot en provisjon.

Økt reising og større bevissthet rundt klagemulighetene blir oppgitt som de viktigste årsakene til den økte klagemengden.

– Klager som blir avvist omfatter blant annet en del tilfeller hvor «klagehjelpselskaper» er avvist fordi de ikke tilfredsstiller lovens krav til å drive rettshjelpsvirksomhet, mener Bjerkvoll.

Han presiserer at fremdriften i nemndene er god, og at det til tross for økt saksmengde det siste året ikke er flere uavgjorte flysaker pr. 31. mai i år enn samme tidspunkt i fjor.

Lik flysmart24.no på Facebook