Politiet advarer: Derfor kan du bli nektet nytt pass

Det er ikke selvsagt at du vil få nytt pass hos politiet dersom du har mistet et elle fått det stjålet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Politiet har full rett til å nekte å utstede nytt pass til personer som tropper opp på politistasjonen for å få nytt identitets- og reisedokument.

Hvis vedkommende har meldt passet mistet eller stjålet flere ganger i løpet av et bestemt tidsrom, kan politiet si nei. Politiet vil automatisk sjekke personens pass-historie før vedkommende får nytt.

Seksjonssjef Arne Isak Tveitan i Politidirektoratet bekrefter overfor flysmart24.no at det fins klare retningslinjer for når en person ikke får utstedt nytt pass.

LES OGSÅ: Turister utsatt for grov svindel på populær ferieøy

– Politiet har strammet inn reglene for utstedelse av nye pass til dem som roter bort passet sitt. I 2017 sendte Politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor de som gjentatte ganger mister passene sine, sier Tveitan.

Ifølge direktoratet er reglene er slik:

– Mister du to pass i løpet av ti år så vil du få en advarsel i posten. Mister du det for tredje gang så kan du bli nektet nytt pass. Men hvis passinnehaver ikke kan lastes for tapet, er det ikke grunn til passnektelse, sier Tveitan.

Politiet kan også reagere mot folk som stadig mister passet med å begrense gyldighetstiden for et nytt pass:

– Ja, ved tre tapsmeldinger innenfor en tiårsperiode bør det vurderes om vilkårene for passnektelse er tilstede. Eventuelt kan gyldighetstiden for nytt pass bør begrenses, for eksempel til 3 år. Også tidligere tap av pass, utover de siste 10 år, kan tas i betraktning ved vurderingen, sier Tveitan.

Det fins i dag ingen statistikk over hvor mange som melder sine pass mistet ellet stjålet. Det er tall som bare registreres i de enkelte politidistrikt.

Tveitan sier imidlertid at et pass som først er meldt tapt, ikke kan brukes selv om eieren finner det igjen. Passet vil da være ugyldig.

Marerittet for de fleste er å miste eller bli frastjålet passet mens man er på reise i utlandet. I Utenriksdepartementet får flysmart24.no opplyst at rundt 10 prosent av passene som ble utstedt på utenriksstasjonene var såkalte nødpass.

– Det kan få store konsekvenser for den enkelte å miste eller bli frastjålet sitt pass i utlandet. Nødpass utstedes i utlandet normalt ved personlig oppmøte på en utenriksstasjon innenfor normal arbeidstid. Man kan derfor ikke nødvendigvis forvente å få utstedt nytt pass akkurat når man selv ønsker det, sier seniorrådgiver Per Bardalen Wiggen i UD.

Han gjør det klart at kostnader til forlenget hotellopphold og ombooking av flybilletter må bekostes av den enkelte.

– Personer som gjentatte ganger taper sitt pass, vil etter gjeldende regler kunne få avslag på sin søknad om pass. Vi anbefaler derfor at alle norske borgere i utlandet alltid oppbevarer passet sitt på forsvarlig vis, og at man har sørget for å ha gyldig reiseforsikring før utreise fra Norge, sier Bardalen.

Lik flysmart24.no på Facebook