UD advarer: Uten pass kan nordmenn bli avvist på fly

UD sier at den som reiser uten pass opptrer på eget ansvar. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Utenriksdepartementet advarer nordmenn mot å glemme å ha på seg passet ved reise til en rekke av årets favorittland. Advarselen gjelder nære ferieland som Spania, Hellas, Tyrkia og Portugal.

Selv om Norge er med i grensesamarbeidet Schengen sammen med bl.a. Spania og Hellas, krever mange land at man kan oppvise gyldig pass for å sjekke inn på flyet hjem.

I Utenriksdepartementet sier seniorrådgiver Per Bardalen Wiggen at det ikke fins noe alternativ til passet for norske statsborgere. Mens andre land i EU har sine ID-kort, er dette et tilbud som ikke vil komme i Norge før om flere år.

– Norske borgere bør ta med sitt pass på alle utenlandsreiser. Det er det eneste norske ID- og reisedokumentet som er gyldig i utlandet. Dette gjelder også for reiser til land i Schengen. Grensekontroll mellom land i Schengen-samarbeidet kan bli innført på kort varsel. Videre kan private aktører som flyselskaper, fergeselskaper og hoteller kreve gyldig pass ved innsjekking, sier Wiggen.

Noen reisende har tatt kopi av passet når man oppholder seg i utlandet, og stoler på at dette er godt nok dersom man skulle bli avkrevd legitimasjon. Dette kan være ok i en hverdagssituasjon, men er ikke godt nok hvis myndighetene eller et flyselskap krever en offentlig godkjent legitimasjon:

– Et kopi av passet er ikke et ID- og reisedokument, sier Wiggen.

Departementet vil ikke utstede noe generelt råd rundt spørsmål om oppbevaring av pass, men Wiggen sier dette:

– Den enkelte er selv ansvarlig for å ta fornuftige forholdsregler, som blant annet å oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera og mobiltelefon på forsvarlig vis. Det er den enkeltes ansvar å selv vurdere i enhver situasjon om det er forsvarlig å ha passet fysisk på seg, eller om det bør oppbevares på annet betryggende vis, sier han.

Norske utenriksmyndigheter gjør det likevel klart på sine landråd-sider at det kan bety trøbbel dersom du skal bevege deg rundt om i landet uten passet:

Dette skriver UD om Hellas:

«Det er et krav i Hellas om at enhver skal kunne fremvise offisiell legitimasjon med angivelse av statsborgerskap. Av norske id-dokumenter er det bare passet som oppfyller disse kravene utenfor de nordiske landene. På flyplasser og ved grensekontroll kan norske borgere uten pass nektes adgang til fly og andre transportmidler.»

Dette skriver UD om Spania:

«Selv om det er passfrihet innenfor Schengen-området, og både Norge og Spania er medlemmer av Schengen-avtalen, må passet derfor alltid medbringes på reiser til Spania da det er en plikt til å kunne identifisere seg med gyldig identifikasjonsdokument. I tillegg krever alle flyselskap at passasjerene har gyldig reise- og identifikasjonsdokument ved utreise. Passet må være gyldig under hele oppholdet,» skriver Utenriksdepartementet.

Dette skriver UD om Tyrkia, som ikke er omfattet av Schengen:

«Det anbefales at man alltid sørger for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass. Det oppfordres spesielt til å ta godt vare på passet og oppbevare dette på et sikkert sted når man ikke har det på seg. Ambassaden råder også nordmenn til å medbringe kopi av pass til enhver tid. Passet – uansett om det er ordinært pass eller nødpass – må ha en gyldighetstid på minimum seks måneder fra innreisedato til Tyrkia.»

Kroatia er heller ikke med i Schengen, og dette skriver UD:

«Det er passkontroll på alle flyplasser og grenseoverganger. Norske borgere trenger ikke visum for å oppholde seg i Kroatia, men pass er eneste gyldige innreisedokument. EU-/EØS-borgere må påse at pass er gyldige gjennom hele reiseoppholdet. For borgere utenfor EU/EØS er det et krav om at reisedokumentene er gyldige i tre måneder etter hjemkomst. For mer informasjon se det kroatiske utenriksdepartementets nettsider. Utlendinger i Kroatia må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør derfor medbringes til enhver tid, eventuelt en kopi.»

For reiser til Frankrike er dette UDs anbefaling:

«Frankrike krever gyldig pass både ved inn- og utreise. Det er også et krav i Frankrike at man alltid skal kunne identifisere seg på forespørsel, og for nordmenn er pass eneste gyldige identifikasjonsdokument. Under opphold i Frankrike kan man eventuelt ha en kopi av passet på seg, og ha passet i hotellets safe slik at det kan fremvises om nødvendig. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig.»

For Italia gjelder dette:
«For nordmenn er pass eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan komme deg inn i Italia uten pass (ingen passkontroll i Norge ved utreise), kommer du deg ikke ut av Italia uten pass. Pass må også vises ved innsjekking på hoteller i Italia. Nordmenn må derfor ha gyldig pass før de reiser til Italia. Nødpass er godkjent for innreise til Italia.»

Også på reiser til Portugal unngår man trøbbel om passet er med i innerlomma:

«I Portugal er man pålagt å alltid bære gyldig legitimasjon, og flyselskapene krever at man fremviser pass for å reise ut av Portugal. Passet (også nødpass) må være gyldig under hele oppholdet. Det kreves ikke at passet må ha en viss gyldighetsperiode også etter planlagt hjemreisedato.»

Lik flysmart24.no på Facebook