Kravene strømmer mot SAS etter pilot-streiken

Streiken blant SAS-pilotene i vår skapte store problemer for de reisende - her på Gardermoen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det strømmer inn med krav om økonomisk erstatning mot SAS etter pilotstreiken i april og mai. Så langt har 130 kunder fremmet krav om kompensasjon, men daglig dumper det inn nye krav til flyklagenemnda.

Felles for sakene er at SAS har avvist erstatningskrav som de reisende har rettet direkte mot selskapet. Derfor har kundene benyttet den eneste muligheten de har. De har sendt saken over til behandling i Transportklagenemnda for flyreiser, den såkalte flyklagenemnda.

Får kundene medhold i nemnda kan de oppnå en erstatning på mellom 2 500 kr og 6 000 kroner per person – avhengig av reiselengde.

Det er EU som har fastsatt erstatningssatsene som skal utbetales. Det skjer hvis situasjonen «skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet,» som det heter i EU-forordning 261/2004.

Medhold i nemnda kan imidlertid fort vise seg å bli en verdiløs seier. SAS gjorde det klart allerede mens streiken pågikk at det ville avvise alle krav om såkalt EU-kompensasjon.

Denne konklusjonen har også SAS-sjef Rickard Gustafson senere gjentatt, siden selskapet også blir møtt av kompensasjonskrav også i Sverige.

SAS’ informasjonssjef Knut Morten Johansen bekrefter overfor flysmart24.no at standpunktet gjelder fremdeles:

– Ja, vi mener at dette var en situasjon utenfor SAS’ kontroll, og det er en omstendighet som gjør at SAS ikke skal betale EU-kompensasjon etter streiken, mener Johansen.

Beslutningene i nemnda er ikke juridisk bindende. Hvis selskapet er uenig i et fellende vedtak, kan det velge å ikke følge nemndas anbefaling. SAS har i alle år hatt som prinsipp å rette seg etter et vedtak i nemnda også i saker der man er uening i konklusjonen, men ikke helt uten unntak.

Fungerende daglig leder i Norsk Reiselivsforum, Espen Bjerkvoll, opplyser til flysmart24.no at det er uklart når nemnda kan ta en stilling i konflikten mellom SAS og de som har fremsatt krav om kompensasjon.

– Per dagens dato er det vanskelig å gi et godt svar på dette. Vi mottar fremdeles nye klager som må sendes til SAS for tilsvar. Det er derfor usikkert når disse sakene vil behandles, opplyser Bjerkvoll. Han bekrefter at de aller fleste sakene gjelder krav om erstatning for forsinkelser og kanselleringer.

Når Johansen og SAS mener at en streik i eget selskap ikke gir rett til kompensasjon, er det fordi de mener at SAS i en situasjon med streik ikke lenger har kontroll over ansatte.

– I det øyeblikk de går ut i en streik har vi mistet disposisjonsretten over deres arbeidsinnsats. Uansett hvor mye vil ville det annerledes, kan vi selvsagt ikke få dem til å jobbe og slik få trafikken til å gå som normalt. Situasjonen er utenfor vår kontroll, mener Johansen.

Han mener at 130 saker ikke er mye, tatt i betraktning av at 370 000 personer ble rammet av vårens pilotstreik.

– I SAS satte vi inn enorme ressurser og gjorde vi hva vi kunne for å hjelpe våre reisende. Svært mange fikk hjelp og var svært godt fornøyd med det, sier Johansen.

Streiken blant pilotene varte fra fredag 26. april til 2. mai.

Lik flysmart24.no på Facebook