Bare en av ti vil kutte antall flyreiser som miljøbidrag

Nordmenn liker å fly på ferie, og kun en liten prosentandel sier de vil fly mindre for å spare miljøet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Bare åtte prosent av nordmenn svarer at de er innstilt på å kutte ned på antall flyreiser som et bidrag for å redde miljøet. Dette viser en undersøkelse som Kantar Sifo har laget for Ticket feriereiser.

I en tilsvarende undersøkelse i Sverige svarte 35 prosent av svenskene at de er innstilt på å avstå fra å fly utenlands som et personlige miljø-bidrag.

– Dette betyr ikke at nordmenn flest gir blaffen i miljøet. Det betyr nok mest at de aller fleste erkjenner at vi har få alternativ til fly. Spesielt ikke når vi skal reise nedover i Europa, sier Ellen Wolff Andresen.

Hun er markeds- og administrasjonssjef i norske Ticket Feriereiser. Det er Nordens største reisebyråkonsern for fritidsreiser. Det er hennes selskap som har gjennomført undersøkelsen. Den er foretatt blant 1007 personer.

Wolff Andresen viser til at nordmenn svarer at de heller deltar i klimadugnaden på privat basis med å bl.a. reise mer kollektivt og bruke bilen mindre, kildesortere avfall og redusere plastbruken.

Når andelen svensker som svarer ja til å kutte i flybruken er fire ganger så høyt som hos nordmenn, mener hun at forklaringen bl.a. ligger i fenomener som «flyskam».

– I Sverige har det vært et mye større fokus på klimapåvirkningen enn i Norge. Nesten uansett hva reisebransjen har forsøkt seg på så har de blitt møtt av protester og negativ omtale. Både i pressen og spesielt i sosiale medier. Jeg tror mange svensker kjenner på at de «bør» være politiske korrekte når de blir spurt om sitt forhold til klimapåvirkningen. Hva de i realiteten gjør er muligvis noe annet for mange av dem, sier Wolff Andresen. Hun mener tog er et lite aktuelt alternativ for feriereiser til det sørlige Europa.

I Naturvernforbundet sier fagsjef Holger Schlaupitz til at andre undersøkelser har vist høyere tall for nordmenn som vil kutte i flybruken. Han viser til at en undersøkelse for Oslo kommune nylig viste at 23 prosent av de spurte i Oslo vil fly mindre.

– Svenskene ligger nok et hestehode foran oss på miljø, mener han.

Schlaupitz mener at fly og klima har vært på dagsordenen i lengre tid i vårt naboland.

– Den svenske befolkningen har tatt flyets klimapåvirkning inn over seg, og også politikerne fanger opp strømningene. Nå som debatten om fly og klima også tiltar i EU, vil nok temaet bli ytterligere aktualisert i Norge. Mange er frustrert over at politikerne gjør for lite i klimakampen. Det bidrar også til økt bevissthet rundt egen atferd, tror Schlaupitz.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS tror i likhet med Ellen Wolff Andresen at Tickets tall ikke er et uttrykk for at nordmenn gir blaffen i klima.

Han mener mye av forklaringen ligger i Norges beliggenhet, og at en reise med for eksempel tog til Middelhavet vil ta uforholdsmessig lang tid.

-Vi ligger geografisk i utkanten av Europa. Det vil ikke være praktisk å skulle velge annen reiseform en fly når vi skal bevege oss over så store avstander. Det må vi nødvendigvis gjøre når vi skal reise fra Norge, sier Johansen.

Han tror at resultatet heller viser at nordmenn flest er godt informert om at luftfarten ikke er den miljøtrusselen som bransjen blir beskylt for.

-Vi står for 2,4 prosent av de samlede utslipp her i landet. Vi jobber hardt for å bli enda bedre. Vi satser på å gå over til å bruke mer miljøvennlig biodrivstoff. På sikt vil også ta i bruk el-fly. Vi klarer oss ikke uten luftfarten i Norge. Vi er et langstrakt land og der transportalternativene er små. Det skjønner folk, og derfor svarer de slik de gjør, mener han.

Lik flysmart24.no på Facebook