Mistet flyet på gunn av sikkerhetskø: – Bare ett råd som hjelper

Lange køer i sikkerhetskontrollen er en av de største stressfaktorene på en flyreise. Foto: Avinor

Mange har reagert på historien om passasjeren som havnet i en stillestående kø i sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn og som mistet flyet. Avinor innrømmet at køene denne dagen var lengre enn de skulle være.

Da hun ville ha Avinor til å erstatte ekstrautlegget til ny billett fordi køene var så lange, fikk hun likevel blankt avslag.

En av de som kjenner passasjerrettigheter best i Norge er Rolf Forsdahl. Den tidligere Virke reise-toppen tror det er lite å hente fra flyplassen i slike saker.

Han har bare ett godt råd: Folk må beregne seg ekstra god tid fordi lovverket ikke er utarbeidet for å ivareta hensynet til den vanlige passasjer.

– En trist historie, men langt fra enestående og langt fra typisk «norsk». Dette skjer hver eneste uke på de fleste flyplasser i Europa, sier Forsdahl til flysmart24.no.

Kvinnen skulle fra Oslo via Bodø hjem til Lofoten. Hun stilte seg i køen til sikkerhetskontrollen over en time før flyavgang. Men køen rikket seg nesten ikke, fordi det kun var to sluser åpne.

Selv om hun snek i køen, mistet hun flyet. Hun måtte kjøpe ny billett for å komme seg hjem. Utgiften på flere tusen kroner mente hun Avinor burde dekke. Dette fordi hun mente Avinor hadde for lite folk i sikkerhetskontrollen.

Avinor nøyde seg med å beklage at køene var lengre enn det flyplassen setter som krav denne dagen. De avviser imidlertid å ha noe ansvar i saken. De legger alt ansvaret på kvinnen. Hun beregnet seg ikke god nok tid.

Forsdahl har bakgrunn som reiselivsjurist i Virke gjennom flere tiår, og var en av de som deltok i prosessen med å innføre passasjer-rettighetene i norsk og europeisk luftfart.

Rolf Forsdahl. Foto: Privat

Han tror det er lite å hente med å kreve erstatning fra Oslo Lufthavn eller noen annen flyplass i slike saker.

LES OGSÅ: Thomas Cook-gjester: – Vi ble holdt som gisler på hotellet

Han sier at lovverket på dette området ikke er utarbeidet spesielt for reisende flest:

– Flyplassene innen EU og EØS har kun ett lovfestet ansvar overfor passasjerene, og det er pålegget som gir personer med redusert mobilitet  til assistanse til å komme gjennom security og til gate på flyplassene. Gitt at de har gitt beskjed om assistansebehovet på forhånd. Andre krav passasjerene måtte ha må bygges på et erstatningsrettslig grunnlag. Da kreves det som hovedregel forsett eller grov uaktsomhet fra «skadevolder» sin side, sier Forsdahl.

Av denne grunn tror Forsdahl det skal mye til for at reisende skal vinne frem i et krav der argumentet er at Avinors sikkerhets-kapasitet ikke er god nok:

– Nei, det skal nok dessverre mye til for at man vil finne at for liten bemanning i en gitt situasjon skyldes grov uaktsomhet. Dette selv om man som passasjer med rette vil tenke at « dette burde de kunne ha unngått». Mulig at EU en gang i fremtiden vil stille strengere krav til flyplassdrivere som til flyselskapene. Inntil da er det bare en ting som gjelder: Du bør beregne deg GOD tid og legg på en ekstra sikkerhetsmargin på toppen av dette, råder Forsdahl.

Lik flysmart24.no på Facebook