Forbrukerrådet advarer: Drømmegaven kan fort bli verdiløs

Drømmen om en ferie på Maldivene kan skje via et reisegavekort. Men pass deg for fellene. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Mange satser på å kjøpe et reisegavekort som julepresang. Dette er en praktisk og grei løsning, men som har helt bestemte ulemper som giveren bør kjenne til, advarer Forbrukerrådet.

Nå i dagene før den store høytiden renner det inn tilbud om å kjøpe gavekort på reiseopplevelser. Flyselskaper, hoteller og reisebyråer kappes om våre gavepenger.

Noen av dem frister med ekstra rabatter som gjør at mottakeren får større reiseverdi i gave enn det giveren betaler for.

Aner ikke noe om gyldighet

Bra dette, mener Forbrukerrådet. Men, det fins feller her som giveren bør være klar over og ta i betraktning før vedkommende velger denne gaveløsningen – bl.a. gjelder det gyldighetstiden. Gavekortet kan fort bli helt verdiløst:

– Undersøkelser viser at de er få av mottakerne som vet hvor lenge de er gyldige. Det er nok mange som har gledet seg over å ha funnet et glemt gavekort, bare for å bli skuffet når skal bruke det og oppdager at kortet ikke lenger er gyldig, sier Pia Cecilie Høst, som leder forbrukerdialog hos Forbrukerrådet.

Lang varighet mener hun er spesielt viktig hvis du ønsker at kortet skal brukes på opplevelser, slik som reiser.

Pia Høst har laget en gjennomgang av de viktigste gavekort-fellene, og hvordan du unngår dem.

Gavekortet foreldes
Hovedproblemet med gavekort, er rett og slett at de ikke blir benyttet før utløpsdato. Hvis gavekortet foreldes, får ikke mottakeren noen glede av gaven – og du har kastet bort penger.

Slik unngår du fellen som giver: Kjøp gjerne et gavekort med raus varighet. Noter kortets utløpsdato og legg en påminnelse i kalenderen din noen måneder før kortet går ut. Ta kontakt med mottaker når kalenderposten dukker opp og spør om vedkommende har husket å benytte gavekortet. Hvis gavekortet ikke er brukt, legg inn en ny påminnelse i god tid før gavekortet utløper og gjenta prosedyren.

Slik unngår du fellen som mottaker: Ha som målsetting å benytte gavekortet raskt. Ha alltid kortet med i lommebok/veske. Noter kortets utløpsdato og legg en påminnelse i kalenderen din noen måneder før kortet går ut.

Klassikeren: Gavekortet rotes bort
Gavekort er som regel små og kan dermed fort ende opp på steder der du ikke finner dem igjen. Så har de en lei tendens til å dukke opp igjen – en stund etter at utløpsdatoen er passert.

Slik unngår du fellen som giver: Kjøp et gavekort med en unik kode eller en annen løsning som innebærer at beløpet kan disponeres selv om mottakeren roter bort selve kortet. Ta vare på kvitteringen. Ta bilder av gavekortet, husk begge sider. Ta vare på kvittering og bilder til du vet at gavekortet er brukt, jamfør tips om kalenderpåminnelser.

Lik flysmart24.no på Facebook

Slik unngår du fellen som mottaker: Oppbevar kortet alltid i lommebok/veske. Undersøk om beløpet kan disponeres selv om du har rotet bort selve kortet. Hvis beløpet kan disponeres uten selve gavekortet, ta bilder av begge sider av gavekortet og ta vare på bildene til gavekortet er benyttet, jamfør tips om kalenderpåminnelser. Hvis beløpet ikke kan disponeres uten å fremvise selve gavekortet: Bruk det før du roter det bort.

Gavekortet taper seg i verdi
Enkelte gavekort er belemret med gebyrer. Eksempelvis risikerer mottaker å betale et gebyr hver gang kortet brukes. Det finnes også gavekort som utløser et månedlig administrasjonsgebyr uavhengig av om det brukes eller ikke.

Slik unngår du fellen som giver: Undersøk alle vilkår før du velger gavekort. Spør selger, eller undersøk på annen måte, om det er knyttet gebyrer til å eie, bruke eller la være å bruke gavekortet.

Slik unngår du fellen som mottaker: Undersøk alle vilkår for gavekort du mottar. Tilpass bruken til vilkårene. Hvis det påløper et gebyr hver gang kortet brukes, er det mest økonomiske å gjøre ett, stort kjøp. Hvis det påløper et gebyr per måned, benytt kortet så raskt som mulig.

Gavekortet kan bare brukes én gang
Mange gavekort fungerer i praksis som kredittkort og kan brukes mange ganger, helt til de er tømt. Andre gavekort kan bare brukes én gang. Dette er for så vidt ikke noe problem hvis brukeren tilbys tilgodelapp eller kontanter på et eventuelt overskytende beløp. Der tilgodelapp ikke praktiseres, vil brukeren tape deler av kortets verdi hvis vedkommende velger å kjøpe et produkt som koster mindre enn gavekortets pålydende.

Slik unngår du fellen som giver: Spør selger om kortet kan brukes flere ganger, alternativt om brukeren vil få en tilgodelapp på overskytende beløp hvis gavekortet brukes til å kjøpe noe som koster mindre enn kortets pålydende.

Slik unngår du fellen som kjøper: Planlegg bruken av kortet. Kjøp noe som koster minst like mye som gavekortets pålydende.