Test av fly med én pilot allerede i år: – Sikkerheten blir svekket

Stian Holmlimo Kvam er leder for sikkerhetskomiteen i Pilotforbundet i Parat. Som sine pilot-kolleger er han strerkt mot å åpne for fly med bare én pilot. Foto: Privat

I løpet av inneværende år vil de første store flyene med bare én pilot i cockpit gå på vingene. Forsøkene er i gang, og etter hvert regner flyansatte med at det kommer løsninger der også passasjerflyene bare skal ha én pilot på jobb i cockpit.

Systemet er bygd opp slik at det skal være piloter på bakken som skal kunne overta og fjernstyre flyet hvis noe skulle tilstøte piloten som er alene på jobb.

Stian Holmlimo Kvam er leder for sikkerhetskomiteen i Pilotforbundet i Parat, og frykter for sikkerheten med et slik system.

Fikk klar beskjed

Han deltok på et møte blant piloter i ETF – European Transport Federation – for en tid siden. Der fikk han seg litt av et sjokk:

– Ting skjer veldig fort nå. Vi visste jo at spesielt flyfabrikken Airbus i noen år har jobbet med å kunne tilby flyselskapene fly som skal betjenes av bare én pilot. Vi var imidlertid ikke klar over at dette kan være aktuelt å prøve i drift så tidlig som fra inneværende år av. Vi ble svært overrasket over å høre at testprosjektet var kommet så langt, sier Holmlimo Kvam til flysmart24.no.

Dagens lovgiving tilsier at det – av sikkerhetshensyn – skal være to piloter i cockpit hvis det er flere enn 20 passasjerer om bord i et fly. Det kan det bli en endring på.

Svekket sikkerhet

I første omgang er det snakk om å teste ut denne løsningen på fraktfly. Han tror ikke det vil gå mange år før fabrikkene vil prøve det ut også på passasjerfly. Det ser han for seg skje i årene 2025-30. Signaler fra den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA tyder ikke på at prosjektet vil bli stanset:

– Det er selvsagt flyselskapenes ønske om å spare utgifter som ligger bak «singel pilot crew»-prosjektet. Flyselskapene jakter på områder hvor de kan kutte utgifter. Kan de klare seg med bare én pilot i cockpit på hvert fly, vil det naturligvis bli billigere for selskapene. Men sikkerheten vil bli svekket. Både for de som jobber der og for passasjerene, sier Holmlimo Kvam.

Han sier at all opplæring og praksis er basert på at det skal være to piloter i cockpit. Å kutte ut den ene vil derfor endre arbeids- og sikkerhetssituasjonen drastisk. Det vil bety en helt ny praksis for å gjennomføre en flyvning:

Passasjerene vil godta det

– Som fagforening kommer vi til å kjempe med all kraft mot at dette skal bli en løsning for luftfarten. Som ansatte er vi veldig skeptisk mot en slik utvikling. Det er nok passasjerene også. Men jeg er redd for at det er pengeboken som avgjør, og passasjerene vil fly også med bare én pilot hvis de kan få billigere flybilletter, sier Holmlimo Kvam.

Selv om den europeiske flyfabrikken Airbus er den som leder an i arbeidet med å utvikle fly med én pilot, er han ganske sikker på at også den andre store av verdens flyfabrikker – amerikanske Boeing – også arbeider med samme løsning:

– Det har vært sagt av EASA at de ser for seg at det vil komme først på ultralange flyvninger hvor de da vil kjøre kun to piloter. Dette er flyruter på mellom 15 og opptil 20 timer noen stop. Disse er veldig personellkrevende på pilotsiden. Disse rutene er så lange at det må være tre-fire piloter på samme fly for å kunne føre flyene over så lange distanser. Men med kostnadsjaget innen flyindustrien i dag vil nok en slik løsning også være aktuell for kortere flystrekninger, sier Stian Holmlimo Kvam.

Bekrefter også prosjekt

Hos Norwegian er man heller tilbakeholden med å kommentere muligheten for å kutte kostnader ved å fly med bare én pilot:

– Det er alt for tidlig å kunne spekulere i dette, sier sier presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson til flysmart24.no.

Også den andre store flyfbrikken, amerikanske Boeing, har bekreftet at den jobber med prosjekter der det bare skal være en pilot om bord.

Boeing vil ikke avsløre for mye om hvordan de nyutviklede flyene skal produseres for å kunne operere med bare én flyver.

Hos den amerikanske flyfabrikken begrenser man seg til å si at «fabrikken vil ta i bruk ny teknologi for å klare dette». Talsmenn for fabrikken har imidlertid også gjort det klart at de ikke tror det vil ta så lang tid før et slik produkt kan være på markedet, slik som konkurrenten Airbus også sier.