Mener det må komme felles smittevern-regler på fly

Flyselskap i Norge må forholde seg til regel om blokkert midtsete. Utenlandske fly kan gi blaffen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Norske flyselskaper mener det er viktig at det kommer felles smittevern-regler for reiser med fly. I dag er det ulike regler fra selskap til selskap, og fra land til land.

– Vi ønsker felles-europeiske regler på dette, sier sjefen for bransjeorganisasjonen NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, til flysmart24.

Den senere tiden har det dukket opp forskjellig smittevern-tiltak om bord på flyene, både i Europa og ellers i markedet.

Opprør blant reisende

Det har allerede skapt bråk om bord på flere fly, og store overskrifter i avisene. På en avgang fra Madrid til Gran Canaria sist søndag  var Iberia Express-flyet så fullt at passasjerene gjorde opprør. De som klaget fikk da beskjed fra besetningen at de bare kunne gå av flyet.

For å hindre at reisende kommer for tett på hverandre har noen selskap derfor innført blokkert midtsete, mens andre har påbudt bruk av ansiktsmaske for både ansatte og reisende. Andre igjen har innført begge reglene.

Dette er den norske anbefalingen

I Norge er Folkehelseinstituttets anbefalinger at selskapene blokkerer midtsetet, noe som gjør at de bare kan selge to tredeler av den totale setekapasiteten.

Det har allerede ført til at SAS har måttet redusere antall passasjerer på hver avgang med over 30 prosent, og sette inn fly med flere seter for å kompensere reduksjonen. Selv om det ofte ikke er noe stort problem i dag med lavt belegg på flyene, kan situasjonen endre seg når reisemulighetene etter hvert øker.

NHO viser til at det vil skape forvirring for de reisende og ulike konkurransevilkår dersom hvis det ikke innføres like regler for alle.

Må ha like regler

– Luftfarten er normalt internasjonal, og da kan vi ikke leve med helt ulike regler på dette området. Et norsk selskap kan for eksempel ikke ha setebegrensning på to tredeler, mens konkurrenten selger hele kapasiteten, sier Lothe som mener dette er tiltak EU bør gripe fatt i.

Også flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i  selskapet WinAir mener det bør komme felles regler for Europa:

– Ja, også for å sikre best og raskest mulig vei tilbake for luftfarten i Europa. Det skal holdes ett møte i EU- kommisjonen senere i mai om dette og da kan vi håpe på en enighet om koordinerte tiltak. Nå er det hvert enkelt land som iverksetter sine egne tiltak. Det er ingen god løsning for noen, sier Elnæs.