Mye blir endret på flyplassene etter nye smittevern-krav

Avinor må sørge for at de som bruker flyplass-automatene står nok langt fra hverandre. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det blir en rekke endringer i reisendes møter med norske flyplasser i tiden fremover. Nye smittervern-krav som følge av korona-krisen gjør at en rekke servicetilbud enten blir fjernet eller endret.

Folkehelseinstituttets nye smittevern-veileder for luftfarten har anbefalt flere smittevern-tiltak om bord på flyene, slik som blokkert midtsete og opphør av all matservering.

Veilederen inneholder også en rekke anbefalinger til nye tiltak på flyplassene, og dette jobber Avinor nå med å gjennomføre.

Står for tett

Blant de mange forholdene instituttet trekker frem er at mange automater i som brukes av passasjerene på flyplassene står for nære hverandre, at det er god avstand mellom passasjerer og mellom passasjerer og ansatte. Dette spesielt ved flaskehalser der det dannes køer, og mellom skranker.

– Vi vil selvsagt bruke den nye veilederen og fortsette arbeidet med å redusere fare for smitte og gjøre terminalen til et trygt sted å oppholde seg. Dette arbeidet pågår og et sentralt styrt prosjekt er i gang med å vurdere og standardisere tiltak på tvers av lufthavnene, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til flysmart24.no.

Hun sier at Avinor i løpet av kort tid vil vi ha en mer konkret plan for hvilke tiltak som innføres og når dette skal skje.

Innsjekking

Folkehelseinstituttet trekker blant annet frem behovet for å få til større avstand mellom reisende som bruker innsjekkings-automater, minibanker og selvbetjent bagasjeinnlevering. Det bør være avstand mellom automatene, mener instituttet som selv foreslår at bare annenhver automat er i drift.

Videre bør passasjerene bør oppfordres til å foreta innsjekkingen på smarttelefon og nettet.

Krav til avstand skal gjelde også for heiser, rulletrapper og rullebånd. Instituttet trekker også frem sikkerhetskontrollen, toll og passkontrollen der det også er viktig å sørge for avstand.

Det samme for bagasjeutleveringen, for sitteplasser i venteområder og ikke minst på kafeer og restauranter på flyplassen.

Stoler og bord fjernes

Instituttet mener at stoler og bord bør fjernes eller merkes slik at passasjerer ikke sitter for tett, og at avstandstiltak også bør skje på toalettene og i stellerommene.

Høeg Ulverud sier at Avinor allerede har innført forbedringer som intensivert renhold og tilbud om desinfeksjonsmidler for alle besøkende.

Andre tiltak er også gjort, bl.a. oppsetting av plexiglass mellom kunde og ansatt.

Økt krav til renhold

– Vi har dessuten økt markering av kravene til sosial distansering og avstand. Tiltak med blant annet hyppigere renhold, håndhygiene og tilbud om antibac ble iverksatt raskt etter at korona ble konstatert i Norge. Interne retningslinjer ble gitt tidlig, og veilederen som har kommet fra Folkehelseinstituttet er i tråd med våre intern anbefalinger, sier hun.