Frykter massivt angrep på SAS og Norwegian i Norge

Tidligere Ryanair-sjef frykter en hardt angrep mot SAS og Norwegian i Norge etter korona-krisen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Hvis ikke staten hjelper SAS og Norwegian med direkte økonomisk tilskudd, kan det irske lavprisselskapet Ryanair komme til å sette inn et aggressivt angrep på SAS og Norwegian i Norge.

Det mener flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i konsulentselskapet WinAir. Han har bedre forutsetning enn de fleste andre til å vurdere Ryanars angrepsvilje. Han har bl.a. jobbet som Ryanairs sjef for Norden og Baltikum.

– Skandinavia er det siste markedet i Europa som ikke er invadert av de store lavprisselskapene. Det kan koronakrisen endre på, advarer Elnæs.

Han frykter SAS og Norwegian kan bli så økonomisk skadet at selskapene vil ha store problemer med å reise seg igjen. Da er veien klar for Ryanair.

Han er ikke i tvil om at det er indrefiletene i det norske markedet Ryanair sikler etter. Selskapet sitter på en krigskasse på 50 milliarder norske kroner. Det har derfor økonomiske muskler som gjør et angrep på det norske markedet mulig. Der vil de møte skadeskutte SAS og Norwegian som vil ha få muligheter til å svare når Ryanair kjører prisene til bunns:

– Hvis vi opplever at SAS og Norwegian kommer ut av covid-19 i knestående – uten økonomisk kompensasjon fra myndighetene – er det nesten som å legge ut en rød løper for Michael O’Leary og Ryanair for å angripe SAS og Norwegian i Norge, mener Elnæs.

Da vil det irske selskapet satse innenriks i Norge, og etablere seg på de lønnsomme forbindelsene i Sør-Norge, først og fremst, tror Elnæs:

– Det betyr satsing på rutene mellom Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Dessuten ruter mellom nord og sør som mellom Oslo og Tromsø og Bodø. Dessuten på det såkalte hovedstadstriangelet mellom Oslo, København og Stockholm, mener Elnæs.

Både SAS og Norwegian har kommet i en meget utsatt posisjon som følge av covid-19 krisen. Norwegian er helt åpenbart i den vanskeligste situasjonen. Det har kvittet seg med flere tusen ansatte og balanserer på randen av konkurs.

Også SAS er knallhardt presset. Halvparten av staben har fått sin oppsigelse, og selskapet er avhengig av økonomisk pustehjelp i form av statlige lånegarantier for å overleve.

Elnæs mener at lånegarantiene ikke er nok. Han mener Norge og de andre skandinaviske regjeringer må komme med direkte tilskudd, som ikke skal betales tilbake. Nye lån vil bare tynge selskapenes mulighet til å satse å på den andre siden av krisen, mener Elnæs.

– Her møter de et Ryanair som per i dag har en kapitalreserve på 4,1 milliarder britiske pund, eller 50 milliarder norske kroner. Det har 450 fly og 330 av disse er nedbetalt. De har en verdi på 9 milliarder pund, advarer Elnæs.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Han mener den norske stat bør benytte seg av adgangen EU har gitt for å komme med direkte pengestøtte til bl.a flyselskap, og advarer mot kun å tilby selskapene lånegarantier som gjør at de kommer ut av covid 19-situasjonen med enda mer tyngende gjeld.

– EU åpner for kontantstøtte for å kompensere for økonomisk tap. Det er myndighetenes pålegg som holder flyselskapenes fly på bakken og inntektene vekke. Jeg tror ikke statsministerens kontor og regjeringen forstår kompleksiteten i og verdiskapningen disse bedriftene står for i dag og ikke minst for fremtiden, mener Elnæs.

Han mener også at det særnorske kravet om blokkert midtsete på alle fly må fjernes snarest mulig fordi dette begrenser de norske selskapenes inntektsmuligheter, og evne til å slåss mot en ny konkurrent når forholdene en gang er gjenopprettet etter virus-angrepet.