FHI: – Ikke gitt råd om å stanse matservering på fly

SAS er blant de flyselskapene som har stanset servering av mat på sine fly etter korona-utbruddet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

SAS og Norwegian har stanset all servering om bord sine fly etter korona-utbruddet. SAS henviser til råd fra helsemyndighetene når selskapet har besluttet å ikke selge verken mat eller drikke til sine passasjerer.

Nå viser det seg at full stans i all matservering ikke har vært et råd fra Folkehelseinstituttet, men at det er selskapene selv som har gått til dette skrittet.

Sammen med Helsedirektoratet har instituttet utarbeidet veilere for luftfarten der materserveringen er omtalt som et tiltak for å hindre smitte-spredning. Som en følge av dette har selskapene fjernet denne servicen helt fra flyreisen, også på rutene mellom Sør- og Nord-Norge som kan ta opptil to timer, under henvisning til helseråd.

For å spare penger?

På sosiale medier er det flere som kommenterer fraværet av servering, spesielt hos de selskapene som har servering av mat og drikke i sine billettvilkår: Er det rett og slett av økonomiske årsaker at de har sluttet å servere mat?

Folkehelseinstituttet er klar på at de ikke har gitt råd om å kutte ut matservering på fly:

– Rådet er ikke gitt for å stoppe matservering, sier overlege Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet til flysmart24.no

I veilederen for luftfarten står det riktig nok at rådet til flyselskapene er å unngå matservering, men åpner i stedet for å dele ut porsjonert mat.

– Rådet er gitt for å redusere kontakt mellom kabinpersonale og passasjerer. Det gir også mindre bevegelser blant dem som oppholder seg i kabinen. Rådet er ikke gitt for å stoppe matservering, presiserer Vestrheim.

I SAS viser man likevel til den samme veilederen når pressesjef John Eckhoff skal forklare hvorfor SAS har stanset all servering på flyene i Norge:

-I veilederen fra Helsedirektoratet står det at «kontakt mellom ansatte og passasjerer bør begrenses så langt det er mulig, for eksempel ved at ansatte betjener kun en del av kabinen. Unngå matservering eller del ut porsjonert mat og drikke på forhånd eller under flyreisen,» viser Eckhoff til.

Vil bli en endring

Når flysmart24 innvender at Folkehelseinstituttet presiserer at dette ikke betyr at det fraråder all servering men i stedet foreslår porsjonert mat og at selskapet kunne ha funnet en annen løsning, svarer Eckhoff:

– Det er en totalvurdering. Veilederne gir råd og anbefalinger, og vi har valgt å følge dem av hensyn til både passasjerer og mannskap. Det er anledning til å ta med egen drikke, snacks og sandwich om bord, sier han.

Han sier at det vil bli en endring i denne praksisen når SAS i løpet av sommeren gjenopptar sine langruter, til New York og Chicago.

– Vi jobber kontinuerlig med å se over tiltakene og justerer dem. Nå begynner vi snart å fly til USA og vi ser nærmere på et tilpasset opplegg for matservering om bord i langdistanseflyvningene, sier Eckhoff.