Avbestilte ferie etter koronautbrudd på hotell – tapte alt

Det var her, i Playa de las America, at nordmennene skulle bo. Men så brøt det ut korona-smitte her. Foto: Apollo

I slutten av februar ble det slått full korona-alarm på et feriehotell på Tenerife, og alle gjester ble satt i isolat. Da den norske feriegjesten oppdaget at han en uke senere skulle bo på et hotell ikke langt unna, valgte han å avbestille i redsel for å pådra seg smitte.

Det kostet ham over 25 000 kroner. Da mannen krevde pengene tilbake fra pakkereiseselskapet Apollo Reiser, sa selskapet blankt nei. Da han så forsøkte seg hos forsikringsselskapet Gjensidige, var også svaret nei.

Nå har saken vært behandlet som den første klagesaken etter koronakrisen i Transportklagenemnda for pakkereiser. Også der fikk han et negativt utfall.

Verdensnyhet

Sakens utgangspunkt er vel kjent:

Det vakte internasjonal oppsikt da det brøt ut korona-smitte på hotellet Costa Adeje Palace, sør på Tenerife siste dagene i februar. Saken var toppnyhet i alle nyhetskanaler i flere dager. Det befant seg ingen nordmenn på hotellet. Sju norske hadde bodd der uken før kornona-alarmen ble slått.

Knapt 2 km unna, på Hotel Isabel, skulle en nordmann og hans reisefølge bo kort tid etter. De hadde bestilt opphold i to uker – fra 8. mars.

Den turen ble det ingenting av. De tok ingen sjanse på å reise til det populære området Playa de las Americas, der begge hotellene ligger. Derfor avbestilte de turen dagen før avgang. De ble gjort oppmerksom på fra Apollo at de da ville tape alle pengene, minus skatter.

Dramatisk situasjon

Korona-situasjonen bygde seg kraftig og dramatisk opp i hele Europa i dagene etterpå, og reisefølget sendte derfor inn krav om å få pengene tilbake likevel. Et par uker senere slo WHO global korona-alarm. Alle reiser, også Syden-turer, ble kansellert siden UD frarådet reiser til alle utland den 14. mars.

Det hjalp ikke på vurderingen av kravet fra det norske reisefølget. Apollo har i sitt svar til pakkereisenemnda gjort det klart at kravet om å få dekket hele eller deler av turens kostnad ikke kunne imøtekommet fordi det ikke forelå noe reiseråd på det tidspunktet avbestillingen skjedde. Det kom mindre enn en uke senere.

Heller ikke deres reiseforsikring hos Gjensidige hjelper. Selskapet henviser til lovverket og mente at dette var en sak Apollo burde dekke.

Krever reiseråd

– I utgangspunktet skal det foreligge et reiseråd for at vi skal kunne dekke en avbestilling, men hver sak vil bli vurdert individuelt. Det er et viktig poeng at situasjonen har utviklet seg kontinuerlig og problemstillingene har endret seg raskt, også med tanke på hvordan vi skal håndtere disse sakene, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige til flysmart24.

Apollo skrev i sitt svar at det ikke har noen ekspertise i helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold, og hviler seg utelukkende på UDs reiseråd. Når UD fraråder reiser til bestemte reisemål, blir turene avlyst. Hvis ikke, går turene som normalt og med vanlige avbestillingsregler.

Forstår usikkerhet

Der sto saken da den ble sendt inn for behandling i transportklagenemndas avdeling for pakkereiser.

Der kom det endelige avslaget for kort tid siden. Nemnda er enstemmig når den avviser kravet mot Apollo fra det norske reisefølget. Den henviser også til at det ikke forelå noe reiseråd på det tidspunktet avbestillingen skjedde, men kom først sju dager senere.

Nemnda skriver i sitt vedtak at den forstår at det var usikkerhet for reisefølget, men mener at avgjørelser i forhold til pakkereiseloven må gjøres på andre kriterier enn reisefølgets subjektive oppfatninger.