Ny korona-smell fører til drastiske flykutt

Det blir langt færre flyvninger enn planlagt for Ryanair denne høsten. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Den nye smittebølgen over hele Europa treffer nå luftfarten med stor kraft. Det irske lavprisselskapet Ryanair har besluttet å kutte hver femte flyvning i september og oktober.

Årsaken er at den nye korona-oppblomstringen i Europa har ført til en klart svekket etterspørsel. Til spanske feriemål kommer det nå fly med bare en tredjedels belegg, fordi landet igjen er i Europa-toppen hva smitte angår.

Ryanair er blant selskapene som blir rammet. Det hadde opp til en kapasitetsøkning på 60 prosent.

Kuttene denne høsten kommer imidlertid ikke bare til å gjelde Ryanair, mener flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir:

– Jeg tror de fleste flyselskapene vil fortløpende vurdere kapasiteten, sier Elnæs til flysmart24.

Allerede onsdag meldte et av de tre selskapene som operer på norsk innenriks, Widerøe, at det kutter i kapasiteten fra 1. oktober. Selskapet peker på korona-svikten som forklaringen.

Når Ryanair kutter er det et av Europas mest vekstivrige selskaper som setter på bremsene.

Opp, opp, opp

Etter måneder der land etter land har åpnet sine grenser, blir stadig flere land nå røde. Korona-oppblomstringen fører til harde smittetiltak, og det reduserer reisingen.

– Usikkerheten omkring reiserestriksjoner i Europa og andre deler av verden, gjør det meget vanskelig for flyselskapene å planlegge sin kapasitet fremover. Derfor ønsker flyselskapene og deres interesseorganisasjoner mer koordinerte og forutsigbare tiltak på europeisk basis, sier Elnæs.

Tre land

Den ferske beslutningen betyr at Ryanairs optimistiske satsing i høst ikke blir gjennomført etter planen. Ryanair hadde lagt oppå til en gradvis økning av ruteprogrammet utover høsten.

Nå blir denne tatt ned igjen med 20 prosent, skriver selskapet og nevner spesielt landene Spania, Frankrike og Sverige.

Elnæs mener folks usikkerhet om smittesituasjonen gjør at de er tilbakeholdne med å reise:

-Frykt for at noe kan skje på destinasjonen er hovedårsaken. Sjansen for å bli smittet på flyet er minimal, mener han.

Oslo-ruten

En talsmann for Ryanair sier i pressemeldingen at det er nye reiserestriksjoner som fører til kuttene som nå kommer. Selskapet sier at de har merket en kraftig redusert etterspørsel de 10 siste dagene.

På Oslo Lufthavn har Ryanair to ruter – til London-flyplassen Stansted og til Vilnius.

Stansted-ruten vil ifølge selskapets egen nettside bli fløyet fem dager ut august. Så blir den redusert til tre ukentlige rundturer i september og oktober, før man øker til fire ukentlige avganger i november.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles