Slutt på populær elbil-fordel på Gardermoen

Mange har benyttet elbilen til Oslo Lufthavn som ifølge Avinor er verdens største ladeanlegg. Foto: Avinor

Flypassasjerer med elbil har til nå kunnet dra nytte av gratis lading når de har brukt bilen på reiser fra Oslo Lufthavn. Men nå sier Avinor stopp, og gir beskjed om at det snart er slutt på gratis-ytelsen.

Tilbudet har vært svært populært blant de reisende med elbil. Mange, som eier flere biler, har derfor valgt å ta med seg elbilen til Gardermoen fordi den kunne lades gratis mens eieren var på reise.

Snart slutt

Fra 21. september er dette imidlertid slutt med en ordning som Avinor understreker har vært et midlertidig tilbud. Selskapet har ikke villet ta betaling for dette fordi ladingen til nå ikke har fungert stabil nok. Noen har opplevd at bilene ikke har blitt ladet selv om de har vært tilkoplet.

– Da ladestasjonene ble installert i 2018/2019 viste det seg at det var behov for en test- og innkjøringsperiode. Vi ønsket derfor ikke å starte med å ta betaling for tjenesten før alt var testet ut, sier Jørn Roald Wille, prosjektleder på Oslo lufthavn, til Avinors intranett.

Han mener nå at store deler av anlegget fungerer tilfredsstillende slik at det vil være riktig å ta betaling for bruken. Derfor må reisende – og alle ansatte – som ønsker å lade elbilene sine på Oslo lufthavn betale for dette fra og med 21. september.

Dette blir prisen

Nå er det ingen formue elbil-eierne blir avkrevd for ladingen etter dette tidspunktet. Det vil koste 10 kroner per time, med en makstid på fem timer. Etter dette vil ladingen være gratis. Ladepunktene fins i parkeringshusene P10 og P11.

Avinor presiserer at det fortsatt gjenstår noen justeringer før alle landepunktene er i drift, og at ombygging og oppgradering kan bli aktuelt.

Kommunikasjonssjef for Avinor konsern, Gurli Høeg Ulverud, sier til flysmart24 at det på Oslo Lufthavn fins i overkant av 700 plasser for elbil- lading, og at dette gjør landets hovedflyplass til verdens største ladeanlegg.

– Elbiler betaler vanlig parkeringsavgift. I tillegg betaler de for lading. Alle Avinor lufthavner vil ha samme pris for lading, sier hun.

Håper på ladepunkter

Nestleder i Norsk elbilforening, Petter Haugneland, sier at foreningen aksepterer at Avinor nå vil ha betalt:

– Selvfølgelig er det hyggelig med alt som er gratis, men vi har forståelse for at OSL innfører betaling for lading av elbiler så lenge prisen er fornuftig. Det som er viktig er at Avinor og OSL sørger for at antall ladepunkter for elbiler holder tritt med elbilutviklingen og planlegger for dette. I 2025 kan det være over 1 million elbiler på norske veier, sier han.

Kritisk

Selv om nyheten om avgift for lading ikke er godt kjent, har flysmart24 fått kritiske henvendelser fra flyreisende som ikke liker at tilbudet om gratis lading opphører. Med redusert bomavgift og gratis lading har bruk av egen elbil til og fra flyplassen vært mye benyttet, og særlig etter at korona-pandemien har fått helsemyndighetene til å oppfordre folk om å unngå kollektiv transport.

Også på de OSL-ansattes egen Facebook-side blir innføringen av betaling kritisert. Andre ansatte, som også har elbil og nytt godt av gratis-ladingen, tar Avinor i forsvar.

– Drivstoff til bilen må da alle betale for om det er bensin, diesel eller strøm. Hvorfor skal strøm være gratis eller ha redusert pris? Hvilken støtteordning mener dere de som fyller bensin og diesel skal få da? Det er et personlig valg å velge elbil og strømmen er da ikke så dyr. Slutt og syt! Jeg kjører selv elbil så dette er ikke et angrep på elbileiere, men på grådighet og usolidaritet, skriver vedkommende.