Reisende må avvises – har ikke gyldig korona-test

Flere land krever negativ korona-test før man slipper inn. Nå vil norsk flysjef ha test-mulighet også ved avgang fra Norge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Enkelte land forlanger at passasjerer skal kunne forevise en negativ korona-test før de får slippe om bord på flyene ut av Norge. Det har ført til at flyselskap må avvise folk som ikke har en slik dokumentasjon når de sjekker inn.

Nå vil Norge-sjefen for flyselskapet Emirates, Terje Grue, at det skal etableres et tilbud på Oslo Lufthavn der de som har behov for det, kan få en covid-19 sjekk før avreise. I dag er korona-kontrollen på Gardermoen begrenset til ankommende passasjerer.

Strenge krav

I Helsedirektoratet sier man at dagens kontroll skal vurderes, og at det kan komme endringer.

Terje Grue sier til flysmart24 at det er et krav om at alle som ankommer Emirates’ terminal i Dubai må kunne forevise en negativ covid-19 test, og den må ikke være eldre enn 96 timer.

– Derfor må reisende med oss fra Gardermoen kunne vise en slik dokumentasjon når de sjekker inn. De som ikke har en slik dokumentasjon som er så ny som kravet er, kan vi ikke sjekke inn. Dermed går turen deres i vasken. Dette skjer dessverre stadig, sier Grue.

Andre flyplasser har tilbudet

På flere flyplasser i utlandet fins et slikt tilbud. Han sier at Emirates ønsker seg en mulighet som fins på bl.a. flyplassen i København og som også nå blir innført på flyplassene i Roma.

I København får reisene resultatet etter 1,5 til 3 timer, i Roma vil folk kunne få tatt en test som gir resultatet i løpet av bare 30 minutter. Timebestilling er unødvendig. De reisende som trenger test i Italia blir bedt om å møte opp på flyplassen en time tidligere enn normalt.

– Det er ikke rimelig at det offentlige skal betale dette, så dette kunne være et tilbud fra en kommersiell aktør på dette området, mener Grue.

I Helsedirektoratet holder man døren på gløtt for at det kan bli endringer i korona-testingen på Oslo Lufthavn.

Skal vurderes

Fagdirektør Svein Lie skriver dette i en epost til flysmart24 om muligheten for å få korona-test også ved avgang:

– Vi har ikke lagt opp til dette i organisering av teststasjonene. Formålet med etablering av teststasjonene er å begrense import av smitte. Kommende uke oppsummerer erfaringene etter driften de første ukene. Da vil vi også vurdere om vi skal endre eller utvide driften, skriver han.

Testingen i dag pågår utelukkende blant ankommende passasjerer fra utlandet, og er et tilbud som vertskommunen Ullensaker, Helsedirektoratet og Avinor samarbeider om.

Teststasjonen er døgnåpen og er plassert ved bagasjebånd 1 i ankomsthallen. Testen er gratis, og stasjonen har en kapasitet på 80 tester i timen.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles