Vekter-streiken rammer ikke flytrafikken så langt

Flytrafikken er ikke rammet av vekter-streiken som ble satt i gang onsdag. Foto: Avinor

Streiken blant over 800 vektere, som ble satt i gang onsdag klokken 12, rammer foreløpig ikke driften ved noen flyplasser. Verken Parat eller Norsk Arbeidsmandsforbund har så langt tatt ut vektere ansatt på flyplasser i konflikten.

Blant de selskapene som er omfattet av streiken er Avarn Security, som står for sikkerhetskontrollen på Avinors flyplasser. Disse overtok denne jobben fra Securitas på 39 flyplasser, etter at Securitas mistet oppdraget i 2019. Selskapet het da Nokas, men byttet senere navn til Avarn.

Norsk Arbeidsmandsforbund har ikke tatt ut noen ved noen av landets flyplasser. – Vårt uttak skal ikke ramme flytrafikken i noen grad, opplyser forbundssekretær Terje Mikkelsen til flysmart24.

Heller ikke Parat har tatt ut vektere på flyplasser, opplyser forhandlingsleder Turid Svendsen.

– En eventuell opptrapping vurderes fortløpende uten at jeg nå kan si noe sikkert om hvor eller i hvilke næringer opptrappingen vil finne sted, sier hun onsdag.