– Skummel utvikling for flytilbudet fra Norge

Sterk nedgang i flytrafikken til utlandet. Det kan bety nye rutekutt fremover. Foto: Avinor

Salget av flybilletter har stupt etter sommeren. Dette har knust den optimismen flyselskapene hadde om at høsten ville gi en vekst i flytrafikken etter korona-kollapsen. Økende smitte og det faktum at de fleste land i Europa nå er røde, har fått mange nordmenn til å droppe planer om flyreiser – spesielt til utlandet.

Tallene er dramatiske: I august hadde Avinor en tilbakegang i antall reisende på 60 prosent på sine flyplasser. Spesielt faller utenlandstrafikken sterkt. Folks appetitt på utenlandsreiser er sterkt preget av den økende smittesituasjonen og at hjemkomst fra røde land betyr 10 dager i karantene.

– Det er en skummel utvikling og som følger den negative trenden i Europa. Dessverre tror jeg den negative utviklingen vil fortsette resten av året, og inn i 2021 om covid-19 situasjonen ikke bedrer seg, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet WinAir til flysmart24.

Avinors passasjerstatistikker viser at antall reisende over Oslo Lufthavn falt med 60 000 i løpet av noen få uker. Det er hovedsakelig trafikken til og fra utlandet som har falt. Sjefen for trafikkutvikling, Gaute S. Riise, har ikke mye optimisme å by markedet på.

– Gjennom sommeren var trafikken økende uke for uke, mye grunnet ferietid og endrede reiseråd. Økningen vedvarte til og med første uken i august. Fra da av har trafikken vært avtakende, sier Riise. Han er direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Innlandstrafikken har holdt seg best – men på et lavt nivå – mens utenlandstrafikken har fortsatt å falle.

Rutekutt

Nå tror flyanalytiker Elnæs at den reduserte etterspørselen vil tvinge flyselskapene til å gjennomføre kutt i rutetilbudet til utlandet og foreta endringer som vil merkes godt for de reisende:

Norwegians toppsjef, Jacob Schram, bekreftet synkende etterspørsel da han la frem selskapets trafikktall for august:

– Etterspørselen etter billetter påvirkes fortsatt raskt av endringer i myndighetenes reiserestriksjoner. Vi tilpasser rutenettet vårt kontinuerlig for å møte disse endringene, men det er ingen tvil om at koronasituasjonen og stadig nye reiseråd gjør det krevende å planlegge, sa han.

Flyanalytiker Elnæs forbereder reisende på at endringene på flere områder av flytilbudet kan komme raskt. Det kan innebære at kjøpte flybilletter blir kansellert av selskapene fordi de må kutte i tilbudet, eller at rutetabellene blir barbert:

– Flyselskapene vil tilpasse sin kapasitet og destinasjoner fortløpende. Det fører til at vi får «berg og dalbane»-tilbud på kapasitet, destinasjoner og billettpriser. Det vil gjøre tilbudene lite oversiktlig for markedet, sier Elnæs.