Straks-innfører påbud om munnbind på Gardermoen

Fra nå av er det krav til bruk av munnbind når man oppholder seg på Oslo Lufthavn, og ikke kan sikre 1 meters avstand til andre personer. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Ullensaker kommune har besluttet at det skal innføres krav om bruk av munnbind på Oslo Lufthavn. Kravet blir fulgt opp av Avinor og iverksatt straks, og flyplassen har nå gått i gang med å utarbeide informasjon til de reisende om de nye bestemmelsene.

De vil gjelde i alle situasjoner hvor det ikke kan sikres 1 meters avstand – for eksempel i sikkerhetskontrollen, eller i andre situasjoner hvor krav til avstand ikke kan ivaretas.

Det er etter et ekstraordinært formannskapsmøte i Ullensaker kommune onsdag at de nye bestemmelsene kommer. Dette skjer samordnet for flere kommuner etter at Oslo kommune mandag innførte munnbind-påbud i bl.a. kollektiv-trafikken. Helsedepartementet ba i etterkant nærliggende kommuner om å følge Oslos eksempel.

Skjerpet bestemmelse

Ullensaker, som er vertskommune for Oslo Lufthavn og ansvarlig for smittetiltak på landets hovedflyplass, har derfor utarbeidet nye bestemmelser for å hindre covid-19 smitte.

Avinor har avklart med kommuneoverlegen at om skjerpede krav om bruk av munnbind også omfatter lokalene på Oslo Lufthavn.

– Kommuneoverlegen bekrefter at paragraf 1 i forskriften om at nye regler gjelder «innendørs på stasjonsområder» også omfatter områder på flyplassen der trengsel oppstår og 1 meters avstand ikke kan overholdes. Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nora Hoberg Prestaasen i Avinor til flysmart24 torsdag ettermiddag.

Har etterlyst

Mange reisende har etterlyst krav om munnbind på flyplassen, og ment at det spesielt i sikkerhetskontrollen og rundt bagasjeanleggene har vært mange brudd på regelen om 1 meters avstand.

Hoberg Prestaasen sier videre at Avinor og Oslo lufthavn retter seg etter kommuneoverlegen sin tolkning av forskriften og vil se på informasjonstiltak i terminalen og andre kanaler for å opplyse passasjerene om forskriften. 

Minner om

– Ved utfordrende driftssituasjoner knyttet til trengsel kan Avinor også gå inn med opprop eller lignende for å minne om påbudet. Passasjerene er selv ansvarlig for å ha og bære munnbind. Avinor håndhever ikke brudd på påbudet, sier hun.

Hoberg Prestaasen sier at Avinor følger helsemyndighetene sine anbefalinger og at selskapet vil rette seg etter eventuelle pålegg og anbefalinger som gis av respektive kommuneoverleger eller tilsvarende lokal helsemyndighet, også utenfor Oslo Lufthavn.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles