Alle må teste seg på grensen – men ikke ennå

Når kapasiteten er økt, må alle korona-teste seg på grensen til Norge. Foto: Avinor

Norske helsemyndigheter strammer nå inn reglene for alle som kommer til Norge fra utlandet. Når kapasiteten er stor nok, må alle teste seg for korona på grensen før de slipper inn.

Dette er klart etter en ny innskjerpelse av smittevern-reglene fra onsdag. De nye reglene kommer fordi mange medier har fortalt at dagens ordning ikke fungerer, og at mange gir blaffen i å teste seg – uten at det får konsekvenser for dem.

Når testkapasiteten er styrket vil regjeringen derfor vurdere å fjerne muligheten for å teste seg innen 24 timer etter innreise i sin kommune. I dag kan reisende velge om de vil teste seg på grensen, eller slippe inn og så forplikte seg til å ta testen innen 24 timer.

Det har blitt avdekket at mange slipper inn og deretter unnlater å teste seg. Det er denne muligheten norske myndigheter nå vil stanse. Man vil rett og slett ikke slippe inn i landet med mindre man er villig til å teste seg, slik regelen allerede er i mange andre land.

Det stilles krav om negativ koronatest i løpet av de 72 siste timene før ankomst, og reisende må også registrere navn og kontaktopplysninger slik at de kan følges opp i bostedskommunen.  Alle innreisende må også i karantene.

Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles