UD advarer mot reise i populære ferieland

Deler av Tyrkia er et av områdene UD advarer mot å reise inn i. Foto: Ving

Visse områder av de mest populære ferielandene for nordmenn står på Utenriksdepartementets liste over land norske myndigheter advarer mot å reise i. Blir du utsatt for noe på en slik tur, gjelder ikke forsikringen.

Nei, reglene er klare, sier kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, Sigmund Clementz:

-Hvis Utenriksdepartementet offisielle reiseråd fraråder reise eller opphold før du drar, reiser du på eget ansvar – og reiseforsikringen gjelder ikke, sier Clementz.

Og noen av disse landene er populære feriemål for norske turister – bl.a. deler av Tyrkia, Egypt og Thailand.

UDs advarsel går på å bevege seg utenfor de helt typiske turiststrøkene.

– Norske borgere som reiser inn i et land i strid med UDs reiseråd, påtar seg et stort personlig ansvar, og kan ikke påregne bistand fra norske myndigheter så lenge de oppholder seg i disse landene, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i UD til flysmart24.no.

Trenden de senere årene er at stadig flere velger å reise rundt i det området man ferierer i. Dette fordi mange turister ønsker å oppsøke det ekte ferielandet, og ikke bare de polerte ferieresortene.

– Den reisende bør alltid sette seg inn i og forholde seg til lokale lover, regler, normer og skikker som er annerledes enn i Norge, sier Svendsen.

Sigrid Svendsen. Foto: UD

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.

  • – Det er likevel den enkelte reisendes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig. Den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen. Det gjelder å sørge for å ha dekkende reiseforsikring, tilstrekkelig midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig, sier Svendsen.

I Utenriksdepartementets reiseråd forkommer det tre ulike nivåer for advarsler, fra «å vise aktsomhet», og  «å fraråde reise» og «fraråde reise som ikke er strengt nødvendig.» De to siste er tatt med i reiseforsikringen, forteller Clementz:

-Forsikringen gjelder ikke på reiser til områder som Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold i, eller fraråder reise eller opphold i som ikke er strengt nødvendig, presiserer han.

Et av de mer populære reisemålene denne sommeren er Tyrkia. Her fraråder UD alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst, heter det i reiserådet.

For Egypt er reiserådet mer omfattende. Her fraråder UD alle reiser til eller opphold på Sinai, med unntak av Sharm El Sheikh, Dahab, St. Catherine og strekningene mellom disse.

Utenriksdepartementet fraråder videre reiser til eller opphold som ikke er strengt nødvendig til det øvrige Egypt, med unntak av Kairo og Alexandria og strekningen mellom disse byene, turist-områdene ved vestsiden av Rødehavet (inkludert Hurghada) og Nildalen mellom Luxor og Abu Simbel samt reiser mellom disse delene av Nildalen og turiststeder ved Rødehavskysten.

I Thailand er UDs reiseråd kort og godt:

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og Songkhla i Thailand.

Skulle det oppstå en konflikt mens du befinner deg i områder som det ellers ikke var reiseråd mot da turen startet, får du hjelp fra forsikringen:

– Da vil reiseforsikringen erstatte nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting ved evakuering til nærmeste sikre destinasjon eller hjemsted i Norge.  Evakueringen skal skje i henhold til UDs evakueringsråd og anbefaling for de aktuelle området. Det forutsettes at området var fredelig før du reiste dit, sier Clementz.