Flyavgiften fjernes ikke: – Norge vil miste nye flyruter

Flyselskapene vil nedprioritere å åpne nye ruter til Norge hvis passasjeravgiften beholdes, mener analytiker. Foto: Avinor

Den norske regjeringen har ingen planer om å fjerne den norske passasjeravgiften på fly, selv om svenskene gjør det. – Dette vil føre til at Norge går glipp av nye flyruter, mener analytiker.

Uttalelsen kommer etter at det de senere dagene har blitt kjent at svenske myndigheter kan komme til å fjerne passasjeravgiften som de innførte i nabolandet så sent som i vår.

Hvis det skjer, vil Norge være alene om å ha en slik særavgift i Skandinavia etter som Danmark aldri har hatt en slik avgift.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet Winair er ikke i tvil om at resultatet av en slik situasjon kommer til å bli at det blir skapt ulike konkurranseforhold i de tre skandinaviske landene.

– Jeg tror ikke Norge vil tape eksisterende flyruter, men flyselskapene vil prioritere nye flyruter til Sverige, fremfor Norge, sier Elnæs til flysmart24.no.

Han mener det ikke er noen vei utenom at Norge gjør som svenskene, og skroter avgiften. Den har liten eller ingen miljøeffekt, men gjør det dyrere og dermed lite attraktivt for flyselskapene å legge nye flyruter til Norge.

Det er en vurdering som ikke deles i Finansdepartementet. Der sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) dette om avgiften:

– Jeg tror norsk reiseliv lever fint med flypassasjeravgiften, selv om en slik avgift opphører i Sverige, skriver han i en epost til flysmart24.no.

Han skriver at flypassasjeravgiftens mål er å finansiere felles velferdsgoder.

– Det bidrar den godt til. Fra neste år vil den i tillegg få en miljøprofil, ved at lengre flyreiser ut av Europa får en høyere sats, mens flyreiser i Norge og Europa får en lavere sats enn i dag, skriver statssekretæren.

Konkret betyr dette at dagens avgift på 83 kroner, blir avløst av en avgift på 75 kroner for kortere reiser, mens lengre reiser får en økt avgift til 200 kroner. Det er flyreisens lengde som heretter skal avgjøre avgiftsnivået.

Finansdepartementet har vurdert at en lang reise etter de nye satsene vil være til land som har sin hovedstad mer enn 2.500 kilometer fra Oslo, og inkluderer dermed Tyrkia-reiser.

Svenskene har hatt et liknende opplegg siden i vår, men i den kaotiske politiske situasjonen i nabolandet går det mot at hele avgiften vil bli fjernet fra neste vår av.

Det er stort fokus på økende avgifter i hele den globale luftfarten, og flyselskapene er hele tiden på leting etter de billigste flyplassene å åpne trafikk på. Her er det generelle avgiftsnivået for å bruke flyplassene viktig, men også de avgiftene

Med tøff konkurranse kan flyselskapene ikke velte hele avgiften over på de reisende, men bake de inn i sine generelle kostnader.

De nye avgiftene for Norge skal ikke ta til å gjelde før 1. april neste år. I mellomtiden, fra 1. januar, har regjeringen fått flertall for å prisjustere den nåværende avgiften til 84 kroner per passasjer.

Alle flyselskaper har jobbet intenst mot at avgiften skulle bli innført, men har ikke nådd frem.

Lik flysmart24.no på Facebook