– Russland vil ikke hjelpe Norwegian med Asia-ruter

Norwegian har i likhet med andre selskaper store problemer som følge av korona-krisen. Foto: Boeing

I snart et år har det tre skandinaviske landene hatt et ønske et møte med Russland for å gi Norwegian kortere flytid for nye ruter til Asia. Russland har ikke svart på ønsket. – Russerne er ikke interessert, mener flyanalytiker.

For Norwegian er en avtale med Russland livsviktig:

Det vil kunne gi selskapet mulighet til å fly den korte veien over Sibir til landene i Sørøst-Asia. Å fly utenom det store russiske kontinentet gjør flytiden mye lengre og mer kostbar.

Alle flyselskaper med ruter mellom Sør-Øst Asia og vesten bruker Sibir-korridoren. Den er raskest. Men luftrommet kontrolleres av Russland, som er svært tilbakeholden med å la flere selskaper fra samme land bruke den attraktive strekningen.

Den retten er det SAS som har enerett til å bruke i Skandinavia, etter en avtale som ble gjort med daværende Sovjetunionen på 1950-tallet.

Norske, svenske og danske myndigheter har i lang tid ønsket å forhandle frem en ny luftfartsavtale som kan gi også Norwegian tilgang på den såkalte Sibir-korridoren.

Det vil i så fall gi Norge en rekke nye direkteruter til og fra Asia, har Norwegian lovet.

Selskapet har pekt på en rekke nye rutemuligheter til bl.a. Hongkong, Beijing, Tokyo, Seoul, Osaka og Shanghai hvis de også kunne få retten til å fly over Sibir.

Artikkelen fortsetter under bildet

Den korteste veien til og fra Asia er Sibir-korridoren, de røde strekene. Uten lov å fly der må Norwegian fly nedfor den hvite grensestreken. Foto: YouTube

Siden tidlig i fjor har det vært et ønske om å forhandle om bl.a. dette, men russerne har svart med en rungende taushet.

Slik er det fremdeles.

– Det er ikke avtalt et konkret tidspunkt for ny runde med luftfartsforhandlinger mellom de skandinaviske landene og Russland.  Det er ingen endring i de skandinaviske landenes posisjon, som er å forhandle frem rettigheter for flere enn ett skandinavisk flyselskap til å fly over Sibir til destinasjoner i Asia, opplyser pressevakt Frøydis Tornøe i Samferdselsdepartementet til flysmart24.no.

Det var i fjor antydet at det kunne bli et møte om saken rundt nyttår, men dette ble det ingenting av. Det hjalp heller ikke at samferdselsminister Jon Georg Dale i november kastet seg inn i saken og ga tyngde til ønske om et nytt møte.

Siden har det ikke skjedd noe. Dette tolker flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet Winair på denne måten:

– Det betyr nok at russerne ikke viser noen vilje eller interesse for å gi Norwegian tilgang til Sibir Korridoren på flyruter mellom Skandinavia og Sør-øst Asia, mener Elnæs.

Norwegians kommunikasjonsdirektør, Lasse Sandaker-Nielsen, har ikke ønsket å kommentere saken overfor flysmart24.no

Mens Norwegian må vente, benytter andre selskaper muligheten til å kaste seg inn på det asiatiske markedet til Norge.

Fra 15. mai startet et kinesisk selskap, Hainan Airlines, trafikk mellom Beijing og Oslo. De kan fly på kinesisk avtale over Sibir.

Lik flysmart24.no på Facebook