Luftfartstilsynet advarer mot å bruke disse flyselskapene

Det nasjonale Iraqi Airways står på listen over flyselskaper som ikke får lande i Europa. Foto: Konstantin von Wedelstaedt

Det norske Luftfartstilsynet har lagt ut en liste på sine nettsider for å advare nordmenn mot å bruke flyselskaper som er svartelistet av EU.

Dette dreier seg om selskaper som ikke får operere i Norge eller innenfor EU, fordi de ikke oppfyller sikkerhetskravene. Selv om Norge ikke er EU-medlem, omfatter forbudet også oss.

– EU har etablert som liste over flyselskaper som er underlagt driftsforbud i EU-området. Gjennom EØS-avtalen er Norge knyttet opp til dette samarbeidet og listen gjelder også i Norge, sier Wenche Olsen, avdelingsdirektør for fagavdelingen ved Luftfartstilsynet til flysmart24.no.

Tilsynet har offentliggjort navnene på selskapene fordi mange nordmenn reiser til områder utenfor EU. Der kan man ikke være sikker på at kravene til sikkerhetsstandard harmonerer med den vi har i EU/EØS-området.

– Europa har med sine standarder for luftfartssikkerhet oppnådd et svært høyt sikkerhetsnivå. EU og de enkelte land i EU/EØS samarbeider med sikkerhetsmyndigheter verden over for å heve sikkerhetsstandardene i luftfarten, og gjøre din reise tryggest mulig, skriver tilsynet.

– Luftfartstilsynet anbefaler folk å styre unna disse flyselskapene, siden de ikke oppfyller europeiske krav til luftfartssikkerhet, sier Wenche Olsen.

Tilsynet henviser til en sikkerhetsliste over verdens flyselskap som EU-kommisjonen publiserer jevnlig. Det dreier seg rett og slett om en liste over flyselskaper med driftsforbud i EU.

– Det betyr som hovedregel at selskapet eller landet ikke kan dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå som minst er på høyde med det europeiske, skriver tilsynet.

I tillegg til en rekke enkeltselskaper, er også falle fly fra enkelte land forbudt. Det gjelder bl.a. fly fra Angola, Kongo, Moldova, Nepal, Libya og Gabon.

Av de nasjonale selskapene ser man at bl.a. Iraqi Airways og Air Zimbabwe er nektet å trafikkere på europeiske flyplasser.

Den listen som ligger ute nå ble oppdatert sist i april 2019. Den eneste måten flyselskaper på listen kan operere i Europa på er hvis de leier inn andre til å fly for dem. Det gjelder dog kun innleieselskaper som selv ikke står på EUs forbudsliste, eller som har opphav i et land som står på denne listen.