Disse flyavgangene er forsinket nesten hver dag

SAS og Norwegian har enkelte avganger som ofte er forsinket. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Flyselskapene kjemper hardt om å være så punktlig som mulig. Å holde flyene i rute har blitt en viktig konkurransefaktor som brukes for alt det er verdt i den blodige flykonkurransen i Europa.

I Norge slåss Norwegian og SAS med nebb og klør om å fremstå som mest presise. Begge ligger tradisjonelt godt an i europeisk sammenheng

Det fins klare unntak: For Norwegian gjelder dette eksempelvis avgangene til og fra deres aller viktigste knutepunkt i utlandet: London. For SAS på den viktigste ruten til Nord-Norge.

Norwegians problemer er knyttet til avganger til Gatwick-flyplassen i London, og dit flyr selskapet mange passasjerer som skal videre i selskapets internasjonale nettverk.

Hos Norwegian vedgår talsperson Astrid Mannion Gibson at selskapet ikke er fornøyd med denne ruten i sommer:

– Følgeforsinkelser, samt problemer med flyveledere i Europa som er ute av vår kontroll, er hovedårsaken til dette. Vi jobber løpende med å forbedre områdene vi selv kan kontrollere. På en flyplass som London Gatwick, som har ekstremt mye trafikk, påvirkes punktligheten i mye større grad av følgeforsinkelser enn flyplasser her hjemme, sier hun til flysmart24.no og understreker at man generelt har 72 prosent av flyene mellom Oslo og Gatwick i rute.

Flymart24.no har gått gjennom Avinors punktlighetsstatistikk for de siste månedene, og her er det ikke vanskelig å se at det står dårlig til med punktligheten for en del avganger.

Avgangen til London midt på dagen (D82805) hadde i juli måned en punktlighet på 19,4 prosent. Det innebærer at åtte av ti avganger gikk forsinket. Av 31 avganger var 25 forsinket, og det ikke småtterier heller. Den gjennomsnittlige forsinkelsen var på hele 48 minutter. Juli var ikke noe blaff, i mai var punktligheten også svak, 17 av 31 avganger var forsinket.

Bedre var det ikke med kveldsavgangen, rute D82807. Her var punktligheten på 19,2 prosent. Av 27 avganger var 21 forsinket, snitt over en time.

Svak punktlighet gjelder ikke bare London-rutene. En helt annen stor og passasjertung forbindelse, kveldsavgangen fra Oslo til Nice (DY1406) hadde i juni en punktlighet på 36 prosent.  Av 30 avganger gikk 19 for sent fra Gardermoen. I juli ble det litt bedre med 38,7 prosent.

En annen stor rute til Frankrike, Oslo – Paris CDG, hadde i juni 52 prosents punktlighet. Av 25 avganger gikk 12 forsinket i forhold til ruteplanen. I juli ble det bedre, da til 66,7 prosent.

På ruten DY 1874 fra Oslo til Roma opererte selskapet med en punktlighet på 43 prosent i juni. Av 30 avganger var 17 forsinket. Også her ble juli noe bedre, da på 58,1 prosent. Fortsatt går bare litt over halvparten av avgangene i rute.

Men det slett ikke bare Norwegian som sliter med punktligheten på enkelte avganger og ruter.

SAS er nede i 20 prosent punktlighet på en av avgangene på den viktigste ruten fra Oslo til Nord-Norge. SK 4430 går fra Gardermoen til Tromsø om ettermiddagen.

I juni hadde denne en punktlighet på oppsiktsvekkende svake 20 prosent. Det betyr at åtte av ti avganger var forsinket.

I mai var det også elendige tall på denne ruten, bare 43 prosent punktlighet. Seks av ti avganger forsinket.

Oslo – Stavanger, rute SK 488, har heller ingen direkte imponerende punktlighet. Den er nede på 48 prosent, hvilket innebærer at 15 av 29 avganger gikk for sent.

En annen Nord-Norge rute, SK 4098, hadde 60 prosent punktlighet. Avgangen går til Harstad/Narvik Lufthavn Evenes.

SAS har flere problemavganger. SK 320 går fra Oslo til Haugesund, og hadde i juni mer enn halvparten av avgangene forsinket fra Gardermoen. Punktlighet 46 prosent, eller 15 av 28 avganger forsinket.

Oslo – Trondheim, rute SK 370, hadde 53 posent punktlighet. Av 28 avganger var 13 forsinket. I juli ble enda verre, da var bare 29,2 prosent av denne avgangen i rute. Av 23 avganger i juli var 14 for sene i forhold til rutetabellen.

Lik flysmart24.no på Facebook