Det kan bli påbudt med klima-advarsel på flyreiser

Den svenske regjeringen arbeider for å innføre egen advarselstekst på reiseannonser for å tydeliggjøre klimapåvirkningen. Det er et forslag den norske regjeringen vil studere nærmere. Foto: Avinor

Skal det bli påbudt at all reklame for fly og reiser skal utstyres en egen klimaadvarsel, slik vi har helseadvarsel på tobakksvarer? Svenskene vurderer et slik påbud, og det er et tiltak Miljøverndepartementet i Norge nå vil studere nærmere.

Den svenske regjeringen har kommet et godt stykke på vei med sitt forslag. Den ser nå på hvordan slikt pålegg kan praktiseres. Det er snakk om å innføre krav om at reklame både for buss, tog, fly og ferge skal redegjøre for sin egen klimapåvirkning.

Dermed skal forbrukerne lett kunne se hvilken miljøpåvirkning deres valg av fremkomstmiddel har.

Den norske regjeringen avviser ikke et liknende tiltak.

Til flysmart24.no sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet at regjeringen i Norge så langt ikke har foreslått noe påbud om at leverandører av reiser av ulike slag må oppgi klimapåvirkning i annonser.

– Vi vil se på det svenske forslaget, men det er for tidlig å si om dette er noe som er aktuelt i Norge, sier Rotevatn.

Han minner om at det fins klare klimapålegg for luftfarten allerede, og viser til at flyreiser innenfor EØS, også de fleste reiser innad i Norge, er omfattet av EUs kvotesystem.

– Alle flyselskaper må dekke inn sitt utslipp med utslippskvoter. EUs kvotesystem sikrer at luftfart i EØS-området bidrar til at utslippene innenfor kvotesystemet samlet sett reduseres med 43 prosent fra 2005 til 2030, sier Rotevatn.

Den svenske infrastrukturminister Tomas Eneroth sier i en pressemelding at det å nå gripe inn overfor transportsektoren er viktig. Han mener det er selve nøkkelen for å få redusert de klimaskadelige utslippene:

Derfor er en klimadeklarasjon en god måte å vite som forbruker og selskap hva turen din har for klimapåvirkningen, sier han.

Svenskene vil nå finne ut hvordan en klimainformasjon på reiseannonser kan utformes. Hensikten er å kunne påvise klimapåvirkning ved bruk av alternative transportmidler. – Det vil bli en advarselstekst, skriver den svenske reiselivsavisen Travel News.

Utfordringen, mener regjeringen, er å gjøre informasjonen lett tilgjengelig og forståelig for publikum. Man vil nå vurdere hvordan et påbud kan utformes og hvordan kravet om tekst skal være.

Dessuten må det avgjøres hvilke kommersielle aktører som skal omfattes av påbudet.

Statssekretær Rotevatn sier at vi i Norge har innført avgifter som regjeringen mener vil bidra til å dempe flytrafikken:

– Alle innenriks flyvninger er omfattet av CO2-avgiften. I statsbudsjettet foreslår vi å øke denne med 5 prosent ut over prisstigning. Det vil vi fortsette med i årene fremover. I tillegg har regjeringen innført en egen passasjeravgift. Fra 1. januar 2020 innfører vi dessuten et omsetningskrav for avansert biodrivstoff i luftfarten, som første land i verden. Det vil bidra til å redusere utslippene ytterligere, mener Roteavtn.

Lik flysmart24.no på Facebook